2017-08-09 13:03:00

Popiežius: Žudynės Nigerijos bažnyčioje – gėdingas nusikaltimas


„Trokštu, kad liautųsi bet kokia neapykantos ar prievartos forma ir kad niekados daugiau nesikartotų tokie gėdingi nusikaltimai kulto vietose, į kurias tikintieji susirenka melstis“. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus užbaigė trečiadienio bendrąją audienciją pažymėdamas, kad jį giliai įskaudino žudynės, įvykusios praėjusį sekmadienį vienoje Nigerijos bažnyčioje, kurioje buvo nužudyti nekalti žmonės.

Paminėjęs ir baisias žmogžudystes, įvykdytas prieš krikščioniškas bendruomenes Centrinės Afrikos respublikoje, popiežius kvietė prisiminti brolius ir seseris Nigerijoje ir Centrinės Afrikos respublikoje ir už juos sukalbėti „Sveika Marija!“ maldą.

Per Šv. Pilypo bažnyčios užpuolimą sekmadienį, rugpjūčio 6 dieną, Ozubulu miestelyje, Nnewi vyskupijoje, žuvo mažiausiai trylika žmonių ir buvo sužeista kiti 26. Pasak Nnewi vyskupo Hilary Paul Odili Okeke, Mišių metu įvykusi tragedija tikriausiai susijusi su vietinio pobūdžio klausimais ir neturėtų būti vertinama kaip teroristinio pobūdžio išpuolis. 

Ganytojas aplankė sužeistuosius ir žuvusiųjų artimuosius dviejose ligoninėse. Kreipdamasis į dieceziečius, ragino juos toliau pasitikėti Dievu, kartu padėkojo popiežiui Pranciškui už pareikštą užuojautą. Vyskupas papasakojo, kad užuojautos telegrama jį pasiekė pirmadienį Šv. Pilypo parapijos bažnyčioje, kur aukojo Mišias už žuvusius, sužeistuosius, jų artimuosius ir visą diecezinę bendruomenę.

„Į Mišias susirinko labai daug žmonių, tuojau perskaičiau užuojautos telegramos tekstą, tikinčiuosius stebino popiežiaus pareikštas artumas, padovanojęs paguodos itin tragišku momentu“, pasakojo vyskupas katalikų labdaros „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ išplatintame komunikate. Nnewi vyskupas pasakojo, kad šiuo metu pagrindinis jo rūpestis yra suteikti pagalbą sužeistiesiems ir žuvusiųjų šeimoms. Ganytojas prašė visų krikščioniškai padėti ir melstis tiek už aukas, tiek už žmogžudį.

Popiežius Pranciškus užuojautą pareiškė Nnewi vyskupui per savo Valstybės sekretorių. „Popiežius tau ir visiems Nnewi vyskupijos tikintiesiems reiškia nuoširdžią užuojautą, ypač nukentėjusiųjų šeimoms ir visiems šios tragedijos paliestiems. Popiežius, giliai nuliūdintas žinios apie kraupų užpuolimą Šv. Pilypo bažnyčioje, visai vyskupijai meldžia paguodžiančios ir sustiprinančios Dievo palaimos“, parašė telegramoje Valstybės sekretorius.

Nigerijos vyskupų konferencijos pirmininkas Ignatius Kaigama, Jos arkivyskupas, sekmadienį lankydamasis Italijoje sakė, kad buvo priblokštas žinios, nors tada nežinojo visų baisaus užpuolimo aplinkybių. Arkivyskupas Vatikano radijui pakomentavo, jog „neįmanoma įsivaizduoti, kad būtų galima taip padaryti bažnyčioje besimeldžiantiems nekaltiems žmonėms“. Arkivyskupas papasakojo, kad pietinė Nigerijos dalis, kurioje įvyko žudynės, nėra Boko Haram teroristų akiratyje.

Nnewi vyskupija yra pietinėje Anambros valstijoje, kurios gyventojų dauguma, kaip likusioje pietinėje Nigerijoje, yra krikščionys. Pagal gyventojų sudėtį, tai krikščioniškoji Nigerijos dalis, kurioje katalikų Bažnyčia veikia ilgiausiai, sakė ganytojas. Pirmieji misionieriai atvyko į šią krašto dalį 1885 metais. „Čia gali pasireikšti vietinio pobūdžio prievarta, susijusi su klausimais dėl žemės arba žemės ūkio, tačiau užpuolimas bažnyčios viduje buvo visiškai nelauktas dalykas“, sakė arkivyskupas Kaigama. Jis reiškė viltį, kad toks brutalus įvykis tebuvo izoliuotas atvejis ir pridūrė: „Nigerija yra išgyvenusi daug problemų ir nenorime, kad visuomenėje augtų įtampa. Mums reikia taikos, nes mūsų šalis turi daug resursų, kurie, jei bus teisingai panaudoti, mums leis gyventi taikoje“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.