2017-08-08 14:54:00

Venesueloje vis gilėja institucinė ir socialinė krizė


Venesuelos prezidentą Nicolasą Maduro suerzino praėjusią savaitę paskelbtas Šventojo Sosto Sekretoriato pareiškimas, kuriame buvo raginama nutraukti smurto naudojimą ir visų visuomenės sluoksnių nuoširdžiu dialogu siekti santarvės šalyje. Pasak diktatoriškas ambicijas Venesueloje palaipsniui įgyvendinančio prezidento, Vatikano Valstybės sekretorius minėtuoju pareiškimu stojo Venesueloje vykstančios „revoliucijos priešų“ pusėn. Argentinos radijui komentuodamas Šventojo Sosto pareiškimą, prezidentas Maduro taip pat apkaltino vietos Katalikų Bažnyčią, kad ji, nepalaikydama jo valdžios, „susidėjo su tais, kurie turėjo valdžią ir naikino šalį per beveik šimtą metų“.

Vatikano Valstybės sekretoriato rugpjūčio 4 d. paskelbtame pareiškime buvo išsakytas Šventojo Sosto susirūpinimas „dėl krizės Venesueloje radikalizavimo ir gilėjimo, dėl didėjančio skaičiaus žuvusiųjų, sužeistųjų ir suimtųjų“. „Šventasis Tėvas asmeniškai ir per Valstybės sekretoriatą iš arti seka padėtį, jos humanitarines, socialines, politines, ekonomines, o taip pat dvasines pasekmes. Jis nuolatos meldžiasi už venesueliečius ir už jų šalį, o taip pat ragina viso pasaulio tikinčiuosius melstis šia intencija“ – buvo sakoma pareiškime. Šventasis Sostas kreipėsi į visus politinius veikėjus, bet visų prima į Venesuelos vyriausybę ir prašė, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, o taip pat galiojanti konstitucija. Buvo pat prašoma atsisakyti visų iniciatyvų, kurios netarnauja susitaikinimui ir taikai, bet kursto įtampą ir priešiškumą, kelią pavojų ateičiai. Kaip viena tokių kenksmingų iniciatyvų buvo paminėtas abejotino skaidrumo sąlygomis išrinkta Konstitucinė asamblėja, kuri turėtų priimti prezidento Maduro valdžią sutvirtinančią naują konstituciją. Praėjusios savaitės pareiškime taip pat buvo paminėtas 2016 m. gruodžio 1 d. Valstybės sekretoriato laiškas, kuriuo buvo kreipiamasi į visas Venesuelos politines jėgas ir prašoma ieškoti bendro derybinio krizės sprendimo. Praėjusią savaitę paskelbtas Vatikano Valstybės sekretoriato pareiškimas buvo užbaigtas karštu raginimu visai visuomenei vengti bet kokios smurto formos, o teisėsaugos pajėgos buvo prašomos susilaikyti nuo neproporcingo jėgos naudojimo.

Prezidento Nicolaso Maduro iniciatyva paskelbti konstitucinės asamblėjos rankimai įvyko liepos 30 d. Rinkimų komisijos duomenimis, dalyvavo 41,5% balsavo teisę turinčių piliečių; opozicija teigia, kad dalyvavo vos 13% ir kad vien iš prezidentui lojalių žmonių susidedančios konstitucinės asamblėjos išrinkimas yra nelegalus aktas, kaip ir nelegalūs būtų visi jos priimami sprendimai. Prezidento diktatoriškas ambicijas pasmerkė generalinė prokurorė Luisa Ortega Díaz. Ji tuoj pat buvo pašalinta iš pareigų. Prezidento Maduro politikai priešinasi didelė visuomenės dalis, vyksta protestai, kuriuos grubiai malšina policija ir kariuomenė. Nuo balandžio mėnesio pradžios jau žuvo daugiau kaip 120 žmonių.

Konstitucijos keitimą ir valdžios kaupimą vienose rankose ne kartą pasmerkė šalies vyskupai. Liepos pradžioje kard. Jorge Urosa Savino pareiškė, kad dabartinė valdžia „paskelbė karą tautai“, kad šiuo metu šalyje „sistemingai pažeidžiamos žmogaus teisės ir demokratinės vertybės“. Institucinę ir socialinę krizę Venesueloje lydi gili ekonominės krizė, trūksta maisto ir medikamentų, neveikia socialinio aprūpinimo sistemos, apie 80% žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.