2017-08-08 15:03:00

Prahoje pagerbtas kardinolo Františeko Tomašeko atminimas


Prahos arkivyskupas kard. Dominik Duka rugpjūčio 4 dieną Šv. Vito katedroje aukojo šv. Mišias kardinolo Františeko Tomašeko mirties 25 metinių proga. Ganytojas prisiminė kardinolo svarbų indelį ginant laisvę komunistinio režimo valdymo metais. Pasak Prahos ganytojo, kardinolas Tomašek buvo kovų už laisvę simbolis, daug prisidėjo, kad priartėtų režimo pabaiga, nepabūgo kliūčių ir pavojų, tvirtai gynė Bažnyčią nuo Čekoslovakijos komunistinės valdžios puolimų.

František Tomašek buvo konsekruotas slapta 1949 metais, tačiau netrukus buvo suimtas su kitais Apaštalų Sostui ištikimais vyskupais ir kunigais. Nuteistas kalėjo sunkiųjų darbų stovykloje nuo 1951 iki 1954 metų. Išlaisvintas tapo Prahos arkivyskupijos administratoriumi vietoj iš Romos sugrįžti nebegalėjusio Prahos arkivyskupo kardinolo Josefo Berano. Popiežius Paulius VI 1976 metais vyskupą Františeką Tomašeką paskyrė kardinolu „in pectore“, o skirdamas jį Prahos arkivyskupu paviešino prieš metus įvykusį skyrimą kardinolu. Kardinolas Tomašek vadovavo Prahos arkivyskupijai iki Čekoslovakijos „Aksominės revoliucijos“ 1989 metų lapkritį ir sulaukė popiežiaus Jono Pauliaus II, pirmojo popiežiaus aplankiusio Čekoslovakiją, 1990 metų balandžio mėnesį. Kardinolas František Tomašek mirė 1992 metų rugpjūčio 4d.

Niekuomet neužmirškime kardinolo Tomašeko atliktų darbų, ragino homilijoje kardinolas Duka, kartu apgailestaudamas, kad ligi šiol neparengta šios nepaprastos asmenybės biografija. Dabartinis Prahos arkivyskupas, Pamokslininkų vienuolis kardinolas Dominik Duka taip pat prisiminė kardinolo Tomašeko pirmtaką Prahoje, kardinolą Beraną, dėjusį pastangas, kad katalikų kunigai neprisiektų lojalumo komunistiniam režimui, kalbėjo ir apie neseniai mirusį Vokietijos kanclerį Helmutą Kohlį, kuris į komunistinę Čekoslovakiją keliavusių savo vyriausybių ministrų prašė, kad jie pirma aplankytų kardinolą Tomašeką, o ne tuometinį prezidentą Gustavą Husaką.

Užbaigdamas Mišias kardinolas Duka kvietė čekus katalikus melstis už teisingumą Ukrainoje ir Islamistinės valstybės kovotojų kontroliuojamame regione. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.