2017-08-08 17:46:00

Hamarosan megkezdődik a Rimini Meeting - Varga János atya tudósítása


- Varga János atya, a bécsi Pázmáneum rektorának tudósítása

Köszöntöm a Vatikáni Rádió kedves Hallgatóit!

A 38. Rimini Meeting előzetesével jelentkezem.

A találkozó célja – amint alcíme is mondja: „A népek közötti barátság” támogatása, úgy, amint az az Egyház hitéből fakad. A Meeting egy mély keresztény identitásból jött létre közel négy évtizede, rendezője egy a Comunione e Liberazione mozgalomhoz közel álló személyek által létrehozott alapítvány.

A Comunione e Liberazione – rövidítve CL (ejtsd: csíelle) (Közösség és Felszabadulás) katolikus lelkiségi mozgalom Milánóban jött létre 1954-ben, don Luigi Giussani apostoli tevékenysége nyomán, amelyet elsősorban az ifjúság körében fejtett ki. A Mozgalom ma a világ 90 országában van jelen, köztük Magyarországon is.

A Meeting egyébként tudatosan, megnevezésében sem ifjúsági, vagy katolikus találkozó, hiszen mindenkihez akar szólni.

„A Meeting egyedisége, ereje, szépsége, drámaisága éppen a nyitottságában rejlik. Minél nyitottabb, annál inkább képes megadni a találkozás lehetőségét és ajándékát mindenkinek, aki ide látogat, anélkül, hogy saját önazonosságát feladná.” – mondta Emilia Guarnieri, a Meeting Alapítvány elnöke az idei találkozó bemutatásakor.

„A keresztény tapasztalat alapvetően nyitott, Jézus is találkozott mindenkivel, a legtávolabb lévőkkel is. Az emberek közötti különbözőségek magától értetődőek, nincs más lehetőség, mint ezekkel együtt élni. A vallások közötti párbeszéd, vagy a kultúrák együttélése konkrét feladat. Nem elméleti kérdésekről van szó, hanem nagyon is gyakorlati témákról, amelyeket a Meeting már évek óta, a kezdeteitől mintegy elővételezett. Számunkra is feladat újra meg újra megszerezni és magunkénak tudni ezt a kihívást” - fogalmazott az elnökasszony.

Ebben az évben augusztus 20-26. között, vasárnaptól szombatig kerül megrendezésre a hagyományos találkozó, amelynek idei mottója egy idézet, Goethe Faust-jából: „Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen! - Szerezd meg azt, amit atyáidtól örököltél, hogy a tiéd legyen!”.

Az örökség alapvető formája a létezésünknek. Azért létezünk mindannyian, mert örökség vagyunk. Létezésünk, hagyományaink, neveltetésünk, családi körülményeink adottság, amit kaptunk… A világba jövünk úgy, amilyenek vagyunk, egy csomaggal, ami az örökségünk: vágyakkal, reményekkel, lelkesedéssel és szeretettel - ezzel az örökséggel érkezünk a világba, ez a szív öröksége, mindaz, amink van. Senki sem létezne, ha nem hordozna egy örökséget - mondta Emilia Guarnieri.

A 2017-es Meeting plakátján egy rajz látható, amely egy fát ábrázol, sajátos módon. A fa mintha egy dombon állna, gyökérzetének egy része is látszódik – ez egyszínű tónusokkal van ábrázolva. A lombozat pedig színes, ez jelképezi jelenünket, életünket, annak gazdagságát.

Idézek a Meeting előzetes sajtóközleményéből:

„Arra helyezzük a hangsúlyt, hogy milyen fontos megszerezni és magunkénak tudni azt, amit örökségül ránk hagytak.

Ma a poszt-igazság korában, az igazság utáni korban mire van szükségünk ahhoz, hogy éljünk? Az információk áradatára, amelyek között igazak és hamisak ugyanúgy terjednek, amikor nem evidens többé, hogy mi az igazság? Nem, az embereknek szükségük van az igazságra.

Úgy tűnik nincs semmi objektív, folyamatosan adatáradat ér el bennünket, amelyek igazságtartalma a villámsebes kommunikációban gyakran nem ellenőrizhető, amelyek egyetlen jellemzője, hogy vírusszerűen terjednek. A mainstream imponál, amelyben egy gondolat, egy téma zaklató ismételgetése határozza meg, hogy mi igaz, mi alkalmas a követésre. Szükségünk van egy kritériumra, amely lehetővé teszi, hogy szabadok legyünk és képesek legyünk bizonyosságra jutni.

Tudatában kell lenni, hogy egy korszakváltás kellős közepén vagyunk.

A világ demokráciáinak egyre nagyobb gyengesége, a jelenkor történelmének előre nem látható eseményei kezdik egyértelművé tenni a „darabokban zajló harmadik világháborút” és a világrend ebből fakadó szétesését.

Nincs akkor semmi, ami érdemes lenne arra, hogy megőrződjön? Van még értelme hagyományról és nyugati kultúráról beszélni?

Az emigráció és az integráció kihívására az identitás és a párbeszéd egy lehetséges távlatot képviselnek? Ha a jövő az integráció és a pluralitás, akkor az örökség fogalma csak a nyugati kultúrára vonatkozik?

Hogyan ítélhető meg és szerezhető meg újra, amit felmenőink megéltek?

A mostani fiatalok mit és kitől örökölnek? Kitől tanulnak? Milyen forrásokkal rendelkeznek az anyagiakon kívül?

A következő Meetingen olyan személyekkel és történeteikkel találkozunk majd, akik emberi, hivatásbeli, tudományos, művészeti, vállalkozói folyamatokról beszélnek avval a vággyal, hogy alkossunk együtt és szembesüljünk realista módon és bátran a jelen kihívásaival.

Amit a 2017-es Meetingen megvalósítani szeretnénk, hogy minden részletében a valós dialógus helye legyen, ahol meg lehet osztani a gazdagságot, a szépséget, amelynek ki-ki hordozója saját tapasztalatával és történetével, hogy együtt tekintsék át a közös alkotás lehetséges utjait, látóhatárként a világot választva” – zárul a közlemény.

Érdekesnek ígérkező témák:

Ember és gép – nyugtalanság és remény a közeljövővel kapcsolatban;

60 évvel később – Európa, amely már létezik, Európa, amelyet vissza kell szerezni;

Az új kezdet drámája – napjaink prófétái;

A béke és az együttélés, ahol lehetetlennek tűnt;

A munka, amely megváltoztat – Marshall-terv a fiataloknak;

Északról délre – a világ védelme és békéje;

Az örökség az ortodox hagyományban;

A nihilizmustól a dzsihadizmusig;

Amikor a vallások reményt generálnak: a Pápa Egyiptomban;

Az Egyház ölelése a mai ember felé;

Mi párbeszéd vagyunk - megváltoztatni a másikat vagy találkozni vele?

Az előadók között lesz:

Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke, Monica Maggioni, a RAI olasz TV-társaság igazgatónője, Angelino Alfano, olasz külügyminiszter és Jens Stoltenberg NATO főtitkár, Ján Figel az Európai Bizottság unión kívüli vallásszabadságért felelős különmegbízottja, Olivier Roy a firenzei Európai Egyetem professzora, az iszlám és a közel-keleti geopolitika szakembere, Silvano Maria Tomasi érsek az Igazságosság és Béke Pápai Tanács tagja, Hilarion Alfejev orosz metropolita, Francesco Patton az új – 2016-ban kinevezett szentföldi ferences kusztosz és Joseph Weiler jogász professzor, aki zsidó vallását ortodox módon éli meg, ugyanakkor kendőzetlenül vállalja a szimpátiát Krisztus követőivel, a Meeting népével. A találkozó zárónapján beszél majd Pietro Parolin bíboros államtitkár aki által meghallgathatjuk az Egyház hangját, feltehetjük a kérdést, mit kér tőlünk missziós szándéka szerint az Egyház egy olyan kezdeményezés kapcsán, mint a Meeting? – fogalmaznak a szervezők.

A korábbi évekhez hasonlóan a Rimini Meetingen történtekről napról-napra tudósítom majd a Kedves Hallgatókat.

Varga Jánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus
All the contents on this site are copyrighted ©.