2017-08-07 15:48:00

Kraupios žudynės Nigerijoje. Popiežiaus užuojauta


Šv. Pilypo katalikų bažnyčioje per sekmadienio Mišias nužudyta mažiausiai 11 žmonių. Kraupios žudynės įvyko Ozubulu miestelyje, Nnewi vyskupijoje, Anambros valstijoje, pietinėje Nigerijoje. Tiksliai nežinoma, nors įtariama, kad žudynės bažnyčioje galėjo būti sąskaitų suvedinėjimas tarp dviejų asmenų, priklausančių vietinei bendruomenei, tačiau gyvenančių užsienyje.

Vietinės parapijos katalikai kaip kiekvieną sekmadienį atėjo švęsti sekmadienio mišias anksti ryte. Pasak vieno šaltinio, nežinomas ginkluotas vyras ėmė šaudyti į tikinčiuosius tuojau po homilijos, prasidėjus Tikėjimo išpažinimui. Užpuolėjas, iššaudęs vieną apkabą, toliau šaudė iš antros, o paskui pasišalino automobiliu. Vieną sužeistą asmenį į ligoninę atvežęs parapijietis pasakojo vietinei spaudai, kad nuo žmogžudžio šaudymo daugiausiai nukentėjo mažamečiai ir seneliai. Nors tikslus aukų skaičius nėra žinomas, kalbama apie dešimtį, o gal net dešimtis žuvusių ir sužeistų tikinčiųjų. Vieni šaltiniai tvirtina, kad iš bažnyčios išgabenta iš viso 47 lavonai. Į ligoninę atgabenta mažiausiai 16 sužeistų žmonių.

Sekmadienį po baisių žudynių vietinėje spaudoje pasklido įvairios užpuolimo versijos, pasak kurių į bažnyčią įsibrovė daugiau nei vienas užpuolėjas, tačiau vieningai reiškiamas įsitinimas, kad įvykis nesusijęs su tarptautinio ar islamistinio terorizmo veiksmais, nuo kurių jau keletą metų pastoviai kenčia Nigerijos šiaurės rytų zonos gyventojai. Atkreipiamas dėmesys, kad Nigerijos islamistų teroro organizacijos Boko Haram atstovai paprastai neveikia pietinėje Nigerijoje. Policija tiria įvykį, tačiau kol kas nenurodo, kas galėtų būti atsakingas už žudynes šv. Pilypo katalikų bažnyčioje.

Nepatvirtintomis žiniomis, Mišias Šv. Pilypo bažnyčioje aukojęs kunigas išliko gyvas. Nnewi vyskupijos komunikacijų atstovas kun. Hygi Aghaulor oficialiame pareiškime nurodė, kad parapijos kunigas Jude Onwuaso nebuvo sužeistas. „Tai kas buvo padaryta bažnyčioje rodo stoką pagarbos šventiems dalykams“, tvirtino kunigas.

Negalėdamas niekaip paaiškinti situacijos, kunigas sakė, jog „sveiku protu nesuvokiama, kas galėjo paskatinti asmenis šaudyti į beginklius, nekaltus ir besimeldžiančius maldininkus, įskaitant vaikus ir moteris, sekmadienio rytą“.

„Smerkiame šį beprotišką veiksmą, meldžiame visagalį Dievą, kad paguostų nukentėjusias šeimas, užjaučiame melsdami, kad greitai pasveiktų visi sužeistieji“, pareiškė vyskupijos atstovas spaudai kun. Hygi Aghaulor, kuris visus parapijiečius paprašė „neleisti, kad kraupus įvykis neigiamai paveiktų tikėjimo praktikavimą.“

„Kai tamsos jėgos stengiasi nustelbti gerumą, Dievo šviesa sušvinta šviesiau nei bet kada, taip, kaip įvyko per Prisikėlimą, Velykų sekmadienį.“

Vatikano valstybės sekretorius, kardinolas Pietro Parolin laiške Nnewi vyskupui perdavė popiežiaus Pranciškaus užuojautą. Popiežius tau ir visiems Nnewi vyskupijos tikintiesiems reiškia nuoširdžią užuojautą, ypač nukentėjusiųjų šeimoms ir visiems šios tragedijos paliestiems, parašė kardinolas Parolin Nnewi vyskupui Hilary Paul Odili Okeke. Popiežius, giliai nuliūdintas žinios apie kraupų užpuolimą Šv. Pilypo bažnyčioje visai vyskupijai meldžia paguodžiančios ir sustiprinančios Dievo palaimos.  (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.