2017-08-05 16:08:00

Viešpaties Atsimainymo sekmadienį minimos pal. Pauliaus VI mirties metinės


Sekmadienį, rugpjūčio 6-ąją, sukanka pal. popiežiaus Pauliaus VI mirties 39 metinės. Iš Milano kilęs kardinolas Giovanni Battista Montini buvo išrinktas popiežiumi 1963 metais ir mirė po penkiolikos metų Viešpaties Atsimainymo sekmadienį, 1978 metais. Beatifikacijos apeigose kreipdamasis į palaimintąjį, popiežius Pranciškus dėkojo Dievui ir pal. Pauliui VI už jo nuolankų ir pranašišką meilės Kristui ir Bažnyčiai liudijimą:

„Kalbant apie šį didį popiežių, drąsų krikščionį, nenuilstantį apaštalą, negalime nepasakyti Dievui tiek pat paprasto, kiek nuoširdaus ir svarbaus žodžio: ačiū! Ačiū mūsų brangus ir mylimas popiežiau Pauliau VI. Ačiū už tavo nuolankų ir pranašišką meilės Kristui ir jo Bažnyčiai liudijimą.“

Popiežiaus Pauliaus VI plunksnai priklauso daugybė pačių svarbiausių Bažnyčios dokumentų ir potvarkių, priimtų vykdant atsinaujinimą, kurį Bažnyčioje pradėjo bendrai viso pasaulio katalikų vyskupai Vatikano antrajame Susirinkime. Vykdydamas apaštalo Petro įpėdinio misiją Paulius VI pirmasis apkeliavo pasaulį aplankydamas visus žemynus, tvirtindamas krikščionių tikėjimą ir nueidamas pirmuosius bendro ekumeninio kelio žingsnius su seseriškomis bažnyčiomis po atskirties šimtmečių. Paulius VI su giliu įsitikinimu tikino krikščionių bendruomenes, kitų religijų išpažinėjus ir neišpažįstančiuosius jokio tikėjimo žmones, jog Bažnyčia nuoširdžiai trokšta dialogo su žmonija moderniajame pasaulyje. Pasak jo, Bažnyčia puikiai mato konkrečias žmonijos situacijas katalikų Bažnyčios atžvilgiu, kurias jis apibūdino kaip tris koncentrinius apskritimus: pirmasis didžiausias apskritimas – tai žmonija ir visa kas žmogiška; antrasis apskritimas irgi labai didelis, tačiau katalikams ne svetimas: jame – tikintys į vieną Dievą; katalikams arčiausiai esančiame trečiajame apskritime – Kristui pašvęstas pasaulis: atsiskyrę broliai krikščionys.

Pal. Paulius VI giliai tikėjo, kad Bažnyčia yra kaip niekad gyva, nors atrodytų, kad viską reikia dar atlikti. Dialogas Bažnyčios viduje ir su ją supančia išore jau vyksta, rašė Paulius VI programinėje enciklikoje 1964 metais. „Tai darbai, kuriuos pradedame šiandien, tačiau jie niekada nesibaigia. Tai mūsų piligrimystės žemėje ir laike įstatymas.“ (Ecclesiam Suam)

Pal. Pauliaus VI liturginis minėjimas kasmet minimas rugsėjo 26 dieną. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.