2017-08-04 15:09:00

Šventasis Sostas susirūpinęs padėtimi Venesueloje


Šventasis Sostas dar kartą reiškia didelį susirūpinimą dėl krizės Venesueloje radikalizavimo ir gilėjimo, dėl didėjančio skaičiaus žuvusiųjų, sužeistųjų ir suimtųjų, - sakoma penktadienį Vatikano Valstybės sekretoriato paskelbtame oficialiame pareiškime. Šventasis Tėvas asmeniškai ir per Valstybės sekretoriatą iš arti seka padėtį, jos humanitarines, socialines, politines, ekonomines, o taip pat dvasines pasekmes. Jis nuolatos meldžiasi už venesueliečius ir už jų šalį, o taip pat ragina viso pasaulio tikinčiuosius melstis šią šia intencija.

Šventasis Sostas taip pat kreipiasi į visus politinius veikėjus, ypač į vyriausybę, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, o taip pat galiojanti konstitucija; tebūnie vengiama ir atsisakoma visų iniciatyvų, tokių kaip naujoji Konstitucinė asamblėja, kurios netarnauja susitaikinimui ir taikai, bet kursto įtampą ir priešiškumą, kelią pavojų ateičiai; tebūna sukurtos sąlygos derybiniam sprendimui, vadovaujantis taisyklėmis, paminėtomis 2016 m. gruodžio 1 d. Valstybės sekretoriato laiške, atsimenant didelius vargus žmonių, negalinčių laisvai apsirūpinti maistu ir medikamentais, kenčiančių dėl saugumo stokos.

Valstybės sekretoriato pareiškimas baigiamas karštu raginimu visai visuomenei vengti bet kokios smurto formos, o teisėsaugos pajėgos prašomos susilaikyti nuo neproporcingo jėgos naudojimo. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.