2017-08-02 17:25:00

Kard. P. Parolin uždarė Porciunkulės atlaidų 800 metų jubiliejų


Popiežiaus Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin trečiadienį aukojo Porciunkulės atlaidų Mišias, kuriomis buvo užbaigtas šių atlaidų 800 metų jubiliejus. Jubiliejinių metų atidarymo proga pernai rugpjūčio 4-ąją į Asyžių buvo nuvykęs popiežius Pranciškus.

Šiemetiniai Porciunkulės atlaidai Marijos Angelų Karalienės bazilikoje prie Asyžiaus prasidėjo antradienio rytą aukotomis Mišiomis, kurioms vadovavo Mažesniųjų brolių ordino vadovas kun. Michael Perry. Antradienio vakarą Asyžiaus vyskupas Domenico Sorrentino vadovavo šventės mišparams. Vakare vykusiam maldos budėjimui ir procesijai vadovavo buvęs Mažesniųjų brolių vadovas, dabartinis Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos sekretorius arkivysk. José Rodriguez Carballo.

Aukodamas pagrindines šiemetinių Porciunkulės atlaidų Mišias, kuriomis buvo užbaigiamas ir ištisus metus švęstas atlaidų įvedimo 800 metų jubiliejus, kard. Pietro Parolin homilijoje priminė, kad pradžią šiai senai tradicijai davė šv. Pranciškaus Asyžiečio troškimas visus žmones „pasiųsti į rojų“. Skaitydami senus šv. Pranciškaus gyvenimo aprašymus negalime atsistebėti kaip labai to meto žmonėms buvo svarbus dangus, - kalbėjo kardinolas, - kaip labai jie buvo pasiryžę melstis ir daryti viską, kad neišleistų dangaus iš savo gyvenimo akiračio. Tas didis dangaus troškiams stebina mus, nesugebančius rasti vietos ir laiko mintims apie Dievą, Bažnyčią, apie malonių upę, kuri teka iš sakramentų, apie tai kaip svarbu įsiklausyti į Dievo Žodį, kad mus saugotų nuo destruktyvių pasirinkimų.

Dievas yra kiekvienoje vietoje ir jis yra visos istorijos Viešpats, tačiau yra ir nepaprastų vietų bei momentų, kad Jis apsireiškia ypatingu būdu. Tokia nepaprasta vieta ir nepaprastas metas yra Porciunkulė ir jos atlaidai. Kardinolas linkėjo, kad ši šventė – Porciunkulės atlaidai, ir ši vieta, kurioje šv. Pranciškus pradėjo savo veiklą, taip pat šiandien liturgijoje skambantys Marijos „Magnificat“ himno žodžiai, mums visiems taptų raginimu nauju žvilgsniu pažvelgti į save ir į mus supančią tikrovę. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.