2017-08-01 14:03:00

Szentmisét mutattak be Szendi József érsek lelki üdvéért Rómában


Július 31-én, hétfőn temették el Veszprémben Szendi József ny. érseket, aki július 23-án, vasárnap hunyt el 96 éves korában. Lelki üdvéért szentmisét mutatott be Németh László pápai prelátus, az olaszországi magyarok főlelkésze és a római Szent István Ház igazgatója a Szent Péter bazilika magyar kápolnájában augusztus 1-jén, kedden reggel. A szertartáson koncelebrált Deli Lajos, Perger Gyula és Arkadiusz Nocon atya. Németh László pápai prelátus homíliájában elmondta:

"Tegnap temették el Veszprémben Szendi József ny. érseket, aki július 23-án, vasárnap hunyt el 96 éves korában. Az ő lelki üdvéért mutatjuk be ezt a szentmisét itt a magyar kápolnában. Egy hivatalos és egy személyes oka van ennek. A hivatalos ok az, hogy a kápolna felszentelése, 1980 óta hagyomány, hogy az elhunyt magyar főpásztorokért szentmisét mondanak ebben a kápolnában, a személyes ok pedig az, hogy amikor 1975-ben papnövendék lettem Szendi József volt az esztergomi szeminárium spirituálisa, lelki igazgatója. A két év katonai szolgálat alatt, a nagyatádi laktanyában évente egyszer-kétszer a szemináriumi elöljárók, köztük Szendi atya is meglátogattak minket és igyekeztek tartani bennünk a lelket, testi és lelki megerősítést nyújtva. Hálásan emlékezem ezekre a látogatásokra.

Az esztergomi szemináriumban Szendi spirituális atya tartotta nekünk a Bevezetést a lelki életbe, a Bevezetés a Krisztus misztérium nevű tárgyaba és persze a napi elmélkedéseket a kápolnában. Visszatérő téma volt a piszkos kis önzés és a Szentháromság teológia, az Atya, a Fiú egymás iránti szeretete, aki a Szentlélek. Idősebb kora ellenére ezekben az években tanult meg franciául példát adva nekünk a nyelvtanulásra. Pár évre ki is került Párizsba tanulni. Jó kapcsolat fűzte Lékai László bíboroshoz, akinek az akkori időkben felmerült teológiai kérdésekben gyakran tanácsaival a segítségére volt.

Történelmi kutatásaimból tudtam meg a 90-es években, hogy az 1970-es évek elején többek között őt is jelölték Mindszenty bíboros utódának. Ténylegesen 1982-ben Veszprémben lett Mindszenty utóda, mint az egyházmegye 100. püspöke. Halála alkalmából az Emberi Erőforrás Minisztériumának sajtóközleménye azt emelte ki, hogy 1988-ban a Püspöki Karnak Grósz Károly miniszterelnöknél tett látogatása alkalmával elhangzott beszéde Mindszenty bíboros 1948-as letartóztatása után az első nyilvános, határozott kiállás volt az Egyházért. Új megegyezést szorgalmazott egyház és állam között, kérte a szerzetesrendek visszaállítását, az ifjúsággal való lelkipásztori foglalkozás szabad lehetőségét, a tömegtájékoztatási eszközök szabad használatát és a békepapi mozgalom megszüntetését. A megfogalmazott igények ma magától értetődőek, azoknak, akik nem éltek abban a korban, már történelem. Az Egyház akkori helyzetét szinte elképzelni se tudják. Amikor Szendi püspök atya igazságért szót emelő levelét ma olvassuk, egyrészt tisztelettel tekintünk a bátor tettére, de el is gondolkodhatunk azon, hogy ma mennyire valósulnak meg megfogalmazott elvárásai, mennyire képes Egyházunk a felsorolt küldetéseit teljesíteni. Történelmi korszakváltást jelző levele halála alkalmával ma minket is indíthat lelkiismeret vizsgálatra. Köszönet neki érte.

II. János Pál pápa 1991-es magyarországi lelkipásztori látogatásának lett az egyik eredménye az 1993-as egyházmegyei határrendezés. Nem volt egy­szerű, sok egyeztetés előzte meg. Talán a legkézenfekvőbb a veszprémi egyházmegye kettéosztása volt, amit enyhített a tény, hogy Veszprém érseki rangot kapott és Szendi érsek az egyházmegye utolsó püspöke az első érsek lett. Kaposvárra az új püspök beiktatására Szendi érsek a Balatonon hajón jött át és Balázs Bélának, a Kaposvári Egyházmegye első püspökének a Balaton közepén adta át az egyházmegyének a Balatontól délre eső részét.

Szendi érsek atya a mai evangéliumban hallott példabeszédre utalva magvető volt, Isten Igéjét hirdette, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Fáradhatatlanul hívta fel a figyelmet a konkolyra, piszkos kis önzésünkre, amely nem kívül rombol, hanem belülről a szívünkből, ahonnan minden rossz származik, amely igyekszik elfojtani bennünk Isten Igéjét, és érsek atya szüntelen buzdított arra, hogy a Szentháromság szeretetének erejéből teremjünk gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt Isten országa számára.

Emlékezzünk meg ma Boldog VI. Pál pápáról is. Halálának 39. évfordulója augusztus 6-án, vasárnap lesz. Hálásak vagyunk neki azért, hogy lehetővé tette ennek a kápolnának a kialakítását Szent Péter sírja közelében. Ez a magyar kápolna kifejezi ragaszkodásunkat és szeretetünket Péter mindenkori utódja iránt, akihez az apostol utódokon keresztül kapcsolódunk. Közülük az egyikért imádkozunk ma elhunyta alkalmából és kérjük, hogy főpásztori szolgálatáért nyerje el az örök életet és igazként ragyoghasson Atyja országában.

Szendi József érsek atya nyugodjon békében! Amen!"
All the contents on this site are copyrighted ©.