2017-08-01 15:40:00

Alfonsas De Liguori – Dievo gailestingumo apaštalas


„Geri darbai yra veiksmingi tuomet kai jie daromi konkrečiose gyvenimo situacijose ir kai nelaukiama už juos atlygio“ – rašo popiežius Pranciškus antradienį, rugpjūčio 1-ąją, Twitterio tinkle paskelbta žinute primindamas šią dieną Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minimą Bažnyčios mokytoją šv. Alfonsą Mariją de Liguori – garsųjį teologą moralistą, o taip pat labdarį ir paprastų žmonių dvasinį mokytoją.

Alfonsas Marija de Liguori gimė kilmingoje Neapolio šeimoje 1696 m. Būdamas labai gabus, šešiolikmetis gavo kanonų bei civilinės teisės diplomą ir pradėjo labai sėkmingą advokato karjerą. Per aštuonerius metus nepralaimėjo nė vienos bylos. Vis dėlto advokatūra jo netenkino; nuolat jautė esąs pašauktas kilnesniems dalykams. 1723 m. jis atsisakė teisininko karjeros ir ėmė ruoštis kunigystei.

1726 m, priėmęs šventimus, kunigas De Liguori ėmėsi Neapolio varguomenės evangelizavimo. Žmonės, su kuriais jis bendravo ir kuriuos stengėsi šviesti, priklausė patiems vargingiausiems miesto visuomenės sluoksniams, kentė ne tik materialinį skurdą, bet taip buvo įklimpę į žalingus įpročius, neretai versdavosi nusikalstama veikla. Jaunasis kunigas kantriai ir drąsiai padėjo jiems vaduotis iš moralinio ir materialinio skurdo. Ilgainiui jo paskatinti neturtingi miestiečiai pradėjo rinktis namuose ir dirbtuvėse kartu melstis ir medituoti Dievo Žodį. Ilgainiui atsirado kunigui De Liguori padedančių kitų kunigų, kurie susibūrė į Švenčiausiojo Išganytojo kongregaciją. Kun. Alfonso De Liguori vadovaujami kunigai Redemptoristai buvo keliaujantys misionieriai, ėjo iš namų į namus, iš kaimo į kaimą, padėjo žmonėms atsitiesti, oriau gyventi.

Alfonso de Liguori apaštališkas uolumas neliko nepastebėtas. 1762 m. jis buvo paskirtas pietų Italijos Sant’Agata dei Goti vyskupu. Sulaukęs beveik 80 metų amžiaus jis paprašė, kad popiežius Pijus VI atleistų iš pareigų. Pasitraukęs iš ganytojo pareigų, Alfonsas de Liguori gyveno dar keliolika metų, visą laiką skirdamas savo įkurtai Redemptoristų kongregacijai ir teologijai. Mirė sulaukęs 91 metų amžiaus 1787-aiais. Popiežius Pijus VI sužinojęs apie vyskupo mirtį savo bendradarbiams tarė: „Jis buvo šventasis“.

Alfonsas De Liguori buvo kanonizuotas 1839 m., o 1871 m. paskelbtas Bažnyčios mokytoju. Popiežius Pijus XII paskelbė šv. Alfonsą Mariją de Liguori nuodėmklausių globėju. Jo gyvenamais laikais buvo paplitusi rigoristinė krikščioniškosios moralės interpretacija, buvo akcentuojamas ne pasitikėjimas Dievo gailestingumu, bet baimė ir įstatymų laikymasis. Alfonsas Marija de Liguori savo mokyme ir ypač pagrindiniame savo veikale – moralinės teologijos traktate – siūlė pusiausvyrą tarp Dievo įstatymų laikymosi ir pasitikėjimo Dievo meile, tarp Dievo įstatymų, įrašytų mūsų širdyse, apreikštų Jėzaus Kristaus bei perduotų Bažnyčios mokyme ir žmogaus sąžinės bei laisvės. Šios pusiausvyros dėka žmogus bręsta ir vykdo savo pašaukimą. Sielų ganytojus ir nuodėmklausius šv. Alfonsas ragino būti ištikimais Bažnyčios moralinei doktrinai ir tuo pat metu vadovautis gailestinga Dievo meile. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.