2017-07-31 13:06:00

Jézus az „elrejtett kincs”, aki döntő fordulatot adhat életünknek – Ferenc pápa vasárnap déli Úrangyala imádsága


Július utolsó vasárnapján, a déli Úrangyala elimádkozásakor, Ferenc pápa a Szent Péter téren összegyűlt hívekhez intézett beszédében hangsúlyozta: a „keresés” és az „áldozathozatal” az a két fő alapvető tevékenység, amely lehetővé teszi, hogy eljussunk Isten országához.

Mindent rendeljünk alá a rendkívüli kincsnek - Isten országának

Máté evangéliumának 13. fejezete Jézus hét példabeszédét tartalmazza. A vasárnapi evangélium (Mt 13,44-52) három példázattal zárul le: az elrejtett kincs, az értékes gyöngy és a halászháló. A pápa az első kettőről elmélkedett, amelyek hangsúlyozzák a főszereplőknek azt az elhatározását, hogy mindenüket eladják a felfedezett kincs birtoklásáért. Az első esetben egy földművesről van szó, aki véletlenül rejtett kincsre bukkan azon a szántóföldön, ahol dolgozik. Mivel a föld nem az ő tulajdona, meg kell azt vennie, ha a kincs birtokába kíván jutni: elhatározza tehát, hogy minden vagyonát kockára teszi, hogy ne szalassza el ezt a valóban rendkívüli lehetőséget. A második esetben egy igazgyöngy kereskedővel találkozunk, aki tapasztalt szakértőként rátalált egy nagyon értékes gyöngyre. Ő is elhatározza, hogy mindenét felteszi erre a gyöngyre, olyannyira, hogy az összes többit eladja.

Isten országát nem ezüsttálcán kapjuk meg

Ezek a hasonlatok rámutatnak Isten országa birtoklásának két jellemző vonására, ami a keresés és az áldozat – hangsúlyozta Ferenc pápa. Igaz, hogy Isten országa, ami adomány, ajándék, kegyelem, mindenki számára nyitva van, de nem ezüsttálcán áll rendelkezésünkre, hanem dinamizmust igényel: arról van szó, hogy keresnünk kell, el kell indulnunk az úton, cselekednünk kell. A keresés alapvetően fontos feltétele annak, hogy valamit megtaláljunk; szívünk égjen a vágytól, hogy eljussunk az értékes kincshez, vagyis Isten országához, amely Jézus személyében válik jelenvalóvá. Ő az elrejtett kincs, Ő a nagyon értékes gyögyszem. Ő az alapvető felfedezés, aki döntő fordulatot adhat életünknek, megtöltve értelemmel.

Mindig Jézust tegyük az első helyre

A váratlan felfedezéssel szemben mind a földműves, mind a kereskedő ráébrednek, hogy egyedülálló lehetőségre bukkantak, amelyet nem szalaszthatnak el, tehát mindenüket eladják. A felbecsülhetetlen értékű kincs értékelése olyan döntéshez vezet, amely magában hordozza az áldozatot, az elszakadást és a lemondást is. Amikor a kincset és a gyöngyöt felfedezzük, vagyis amikor megtaláltuk az Urat, akkor ne hagyjuk meddőn ezt a felfedezést, hanem áldozzunk fel érte minden mást. Nem arról van szó, hogy megvetjük az élet többi dolgát, hanem azokat alárendeljük Jézusnak, Őt tesszük az első helyre. A kegyelemé az első hely. Krisztus tanítványa nem az a személy, aki valamiyen fontos dologtól megfosztotta magát; olyan valaki, aki sokkal többet talált: megtalálta a teljes örömet, amelyet csak az Úr tud adni. Ez a meggyógyult betegek evangéliumi öröme; a bűnbocsánatot nyert bűnösök öröme, a lator öröme, aki előtt megnyílik a mennyország kapuja.

Jézus jelenléte életünkben megnyit bennünket testvéreink felé

„Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal. Akik engedik, hogy üdvözítse őket, azok megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, a belső ürességtől és az elszigetelődéstől. Jézus Krisztussal mindig megszületik és újjászületik az öröm” – idézett a pápa Evangelii Gaudium k. apostoli buzdításának első pontjából. Ma arra kapunk buzdítást, hogy szemléljük Jézus közelségét és vigasztaló jelenlétét életünkben. Ez a jelenlét átalakítja szívünket és megnyit bennünket testvéreink szükségletei, befogadása felé, különös tekintettel a leggyöngébbekre. 

Imádkozzunk Szűz Mária közbenjárásáért, hogy mindnyájan szavainkkal és tetteinkkel minden nap tudjunk tanúságot tenni az örömről, hogy megtaláltuk Isten országát, vagyis a szeretetet, amelyet az Atya adományozott nekünk Jézus által.

Az emberkereskedelem rettenetes bűncselekmény!

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy az ENSZ július 30-át jelölte ki az Emberkereskedelem Elleni Küzdelem Világnapjának. Minden évben ártatlan férfiak, nők és gyermekek ezrei válnak a munkaerő és szexuális kizsákmányolás, a szervkereskedelem áldozatává. Úgy tűnik, hogy már annyira hozzászoktunk ehhez a jelenséghez, hogy hétköznapi dolognak tekintjük. Ez kegyetlenség és bűncselekmény! – tette hozzá nyomatékkal a pápa. Mindenkit arra buzdított, hogy kötelezze el magát: megfelelő módon szálljanak szembe ezzel a rettenetes csapással, a rabszolgaság modern formájával. Szűz Máriához fohászkodott, hogy támogassa az emberkereskedelem áldozatait és térítse meg az emberkereskedők szívét. Arra kérte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, hogy ezekre a szándékokra közösen imádkozzanak el egy Üdvözlégy Máriát.

(vm)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.