2017-07-31 15:40:00

Dievo karalystė dovanojama, bet jos reikia ieškoti


Liepos 30 dieną popiežius Pranciškus vėl susitiko su maldininkais tradiciniame sekmadienio vidudienio susitikime, pakviesdamas kartu sukalbėti „Viešpaties Angelo“ maldą, pakomentuodamas dienos Evangeliją, paminėdamas svarbius Bažnyčios ir pasaulio gyvenimo įvykius.

Kaip priminė popiežius, sekmadienio skaitinys iš Evangelijos pagal Matą perteikė kelis Jėzaus palyginimus apie Dievo karalystę, kurie tarpusavyje turi panašumų. Viename palyginime pasakojama apie žemėje lobį aptikusį žmogų, kuris nusprendžia viską parduoti, kad tą žemės gabalą – ir lobį jame – įsigytų. Panašiai elgiasi ir pirklys, pamatęs nepaprastai vertingą perlą – jis nusprendžia viską parduoti, kad jį galėtų įsigyti.

Šie palyginimai išryškina du požymius, iškylančius Dievo karalystės siekime: tai ieškojimas ir aukojimasis. Tiesa, kad Dievo karalystė visiems duodama kaip dovana, kaip malonė. Tačiau ji nepateikiama ant sidabrinės lėkštutės. Ji prašo dinamizmo, ieškojimo, ėjimo, įsipareigojimo, užsidegimo širdyje. Taip prisiartinsime prie Dievo karalystės, pasirodžiusios Jėzaus asmenyje. Tai Jis yra tas paslėptas lobis, tas brangusis perlas. Ir jį atradus, gyvenimuose vyksta pamatiniai pokyčiai, pripildantys naujos prasmės.

Tokio atradimo akivaizdoje tiek žemės lauką dirbęs žmogus, tiek pirklys yra pasiryžę rizikuoti viskuo, kad nepaleistų iš rankų šios vienintelės progos, išskirtinės galimybės. Matydami vertę to, kas yra prieš jų akis, jie pasiruošę viską paaukoti, visko atsisakyti. Kad Viešpaties atradimas nebūtų sterilus, neliktų bevaisis, reikia turėti drąsos atsisakyti kitų dalykų. Tai nereiškia niekinti visą kitą, bet viską palenkti Jėzui, iškelti Jėzų į pirmą vietą. Kristaus mokiniu tampama ne kažko atsisakius, bet atradus kažką daugiau, atradus džiaugsmą, kurį tik Viešpats gali dovanoti. Tokį evangelinį džiaugsmą jautė tie, kurie buvo išgydyti, kuriems buvo atleista. Jį patyrė gerasis plėšikas, atsivėrus rojaus durims.   

Evangelinis džiaugsmas pripildo širdį ir visą gyvenimą tų, kurie susitinka su Jėzumi. Tie, kurie leidžiasi būti Jo išgelbėtais, išlaisvinami iš nuodėmės, iš liūdesio, iš vidinės tuštumos, iš izoliacijos. Su Jėzumi visada gimsta ir atgimsta džiaugsmas, - kalbėjo popiežius Pranciškus. – Šiandien esame skatinami mąstyti apie žemdirbio ir pirklio iš Jėzaus palyginimų džiaugsmą. Tai kiekvieno iš mūsų džiaugsmas, kai atskleidžiame savo gyvenimuose Jėzaus artumą ir guodžiantį buvimą. Buvimą, kuris keičia širdį, atveria brolių poreikiams ir priėmimui, ypač silpniausių. Melskime, kad Mergelės Marijos užtarimu kiekvienas iš mūsų mokėtų liudyti, kasdieniais žodžiais ir veiksmais, džiaugsmą atradus Dievo karalystės lobį, per Jėzų Tėvo dovanotą meilę.

Sukalbėjus „Viešpaties Angelo“ maldą popiežius Pranciškus dar kartą kreipėsi į maldininkus šv. Petro aikštėje.

Brangūs broliai ir seserys, šiandien minima Pasaulinė kovos prieš prekybą žmonėmis diena, paskelbta Jungtinių Tautų. Kiekvienais metais tūkstančiai vyrų, moterų ir vaikų tampa nekaltomis aukomis, išnaudojami darbe ir seksualiai, prekyboje organais, ir, rodos, prie to taip pripratome, kad tai atrodo normalu. Bet tai yra bjauru, yra žiauru, yra nusikaltėliška. Noriu pakviesti visus įsipareigojimui, kad šiai šiurpiai rykštei, šiuolaikinei vergovės formai, būtų tinkamai atsakyta. Melskimės kartu, kad Mergelė Marija padėtų prekybos žmonėmis aukoms ir atverstų prekeivių širdis, - sakė Pranciškus, pakviesdamas sukalbėti „Sveika, Marija“ maldą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.