2017-07-28 14:22:00

Pauliaus ir Atenagoro pavyzdys - šviesa pasauliui


Liepos 25-ąją sukako pal. Pauliaus VI pirmos ir istorinės kelionės į Turkiją, kurios metu susitiko su Konstantinopolio ekumeniniu patriarchu Atenagoru, penkiasdešimtosios metinės, o dar po kelių mėnesių bus minima patriarcho Atenagoro pirmojo istorinio apsilankymo Romoje jubiliejinė sukaktis. 

„Spaudoje nelabai buvo pastebėtos Pauliaus ir Atenagoro – Romos ir Konstantinopolio Bažnyčių ganytojų – iniciatyvos, tačiau krikščionybės plėtrai jos išlieka kaip revoliuciniai kertiniai akmenys. Tai kas galėjo atrodyti kaip mažas žingsnis pasaulio istorijoje, pasitvirtino kaip milžino šuolis Bažnyčios istorijoje“. Baltramiejus, Konstantinopolio ekumeninis patriarchas, šiais žodžiais Vatikano dienraščio vedamajame straipsnyje paminėjo savo pirmtako Atenagoro ir pal. popiežiaus Pauliaus VI  apsikeitimo vizitais penkiasdešimtąsias metines.

Patriarchas Baltramiejus kvietė prisiminti įrašą marmurinėje atminimo lentoje Šv. Petro bazilikos prieangyje, virš Šventųjų durų, kurias popiežius atidaro jubiliejų progomis. Piligrimai dažniausiai nepastebi dvikalbio įrašo lotyniškai ir graikiškai, kuriame sakoma: „Šioje bazilikoje 1967 spalio 26 dieną įvyko popiežiaus Pauliaus VI ir patriarcho Atenagoro maldos susitikimas už pilnutinę bendrystę susitaikyme tarp ortodoksų ir Romos katalikų Bažnyčių“.

Iš tikrųjų, 1967 metais abu ganytojai vienas kitą aplankė. Prieš Atenagoro vizitą Romoje įvyko Pauliaus VI vizitas Fanare (Stambule, Turkijoje). Paulius VI, kreipdamasis į patriarchą Atenagorą 1967 metų liepos 25 dieną pasakė: „Mūsų meilės Kristuje ir mūsų broliškos meilės vienas kitam šviesoje pradedame vis labiau atrasti mūsų tikėjimo tapatybės gilumą, tuo metu punktai, dėl kurių vis dar nesutariam, neturėtų kliudyti mums suprasti šios vienybės gilumo“. Patriarchas Atenagoras savo ruožtu patikino, kad „jų, kaip savo Bažnyčių galvų, pagrindinis tikslas, kad visur kur tai įmanoma, bendromis bažnytinėmis pastangomis būtų suvienyta tai, kas padalinta, patvirtinant bendrus tikėjimo ir valdymo dalykus ir šitaip orientuojant teologinį dialogą link sveikos bendruomenės sukūrimo, kuri remtųsi mūsų bendrų Tėvų įkvėptu tikėjimu ir laisva teologine mintimi, esančia skirtingose vietinėse tradicijose“.

Konstantinopolio patriarchas prisiminė, kad prieš šiuos istorinius įvykius Atenagoras ir Paulius buvo jau susitikę Jeruzalėje 1964 metų sausio 5 ir 6 dienomis. Tą kartą abu ganytojai panaikino ekskomunikas, galiojusias jų Bažnyčioms nuo pat didžiosios 1054 metų schizmos. Popiežius Paulius VI ir Ekumeninis patriarchas buvo neeiliniai toliaregiai; jiems patriarchas Baltramiejus priskyrė pranašo Siracido žodžius: „Savo bebaime dvasia (jie) žvelgė į ateitį“ (Sir 48, 24).

Pasak patriarcho Baltramiejaus, Pauliaus VI ir Atenagoro pranašiškumas akivaizdus ypač gydant seseriškų Bažnyčių - Romos ir Naujosios Romos (t.y. Konstantinopolio) - pasidalijimo papiktinimą.

Jei aprėpsime formalų susirašinėjimą ir oficialius abiejų Bažnyčių vadovų ir atstovų vizitus tylėjimo apie schizmą kontekste, pažymėjusiame jų santykius vos ne ištisą tūkstantmetį nuo 1054 iki 1964 metų, nepaisant kai kurių proginių susivienijimo pastangų ir amžiams bėgant buvusių pavienių bandymų komunikuoti, tada įstengsime suprasti ypatingą popiežiaus Pauliaus VI ir patriarcho Atenagotro nepaprastų gestų svarbą.

Mūsų jau nebestebina žinios apie Bažnyčių vadovų vizitus kitose Bažnyčiose. Tačiau Pauliaus VI ir Atenagoro mainai ir susitikimai išlieka atmintyje, tuo pačiu primena meilės ir dialogo jėgos ilgaamžiškumą. Dabartiniais laikais, kai individai ir tautos dėl kito ignoravimo ir baimės yra gundomi pasiduoti didesnei izoliacijai ir atskirčiai, Pauliaus ir Atenagoro pavyzdys yra šviesa dviem miestams, kurie pastatyti ant kalno, iš kur šviečia visam pasauliui“ (Mt 5, 14).

Vatikano dienraštis „L’Osservatore Romano” liepos 24-25 numeryje skaitytojams pasiūlė iš viso šešis straipsnius apie istorinę popiežiaus Pauliaus VI kelionę į Turkiją 1967 metų liepos 25-26 dienomis. Popiežiaus Apaštališkosios kelionės septintajame dešimtmetyje iš viso buvo naujovė: tuomet buvo dar gyvai prisimenama prieš trejus metus įvykusi pirmoji Pauliaus VI kelionė į Šventąją Žemę; vėliau sekė kitos istorinės kelionės į Bombėjų (1964), Niujorką (1965) ir Fatimą (1967). Popiežius Paulius VI Turkijoje 1967 metų liepa aplankė Stambulą, Smirną ir Efezą; jis buvo pirmasis popiežius po dvylikos šimtmečių sugrįžęs į Konstantinopolį, aplankė patriarchą Atenagorą. Ir po dar trijų mėnesių nuo Pauliaus VI apsilankymo Fanare, (Stambule), popiežiaus kviečiamas Konstantinopolio patriarchas Atenagoras apsilankė Vatikane. Patriarchas Baltramiejus Vatikano dienraščio vedamajame straipsnyje dar kartą užtikrino, kad seseriškos Bažnyčios nori žengti vienybės keliu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.