2017-07-27 16:44:00

Popiežiaus ryto Mišių homilijos – tikinčiųjų pamėgtas jo apaštalavimo būdas


Popiežius Pranciškus nuo pat savo pontifikato pradžios įvedė naują komunikavimo, Evangelijos žinios skelbimo būdą – rytais aukojamų Mišių homilijas. Šias homilijos skirtos mažoms popiežiaus rytinėse Mišiose dalyvaujančių žmonių grupėms, dėl to, jos nelaikomos oficialiais popiežiaus pasisakymais, kaip kitos viešai sakomos kalbos ir homilijos. Tačiau dėl paprasta, visiems suprantama kalba reiškiamų minčių, šios homilijos sulaukia kaskart didesnio tikinčiųjų dėmesio visame pasaulyje.

Popiežiaus rytinėmis homilijomis skirta neseniai Italijoje pasirodžiusi Gianpiero Gamaleri knyga „Šventoji Morta. Homilijos“. Knygos autorius, komunikacijos sociologas, iš savo srities perspektyvos tyrinėja tiek šį naują popiežiaus komunikavimo formatą, tiek ir vis augantį tikinčiųjų susidomėjimą.

Pristatydamas knygą, Italijoje žinomas vatikanistas Marco Politi rašo, kad popiežiaus Pranciškaus rytinės homilijos tai tarsi nuo žmonių akių paslėpta, toli nuo žurnalistų ir televizijos kamerų vykstanti popiežiaus gyvenimo ir veiklos dalis. Tačiau nors šiose Mišiose dalyvauja ir asmeniškai popiežiaus žodžius girdi tik nedidelės žmonių grupės, popiežiaus homilijų mintys plačiai paskleidžiamos. Popiežius Pranciškaus kritikai dažnai sako, kad jis „ne teologas“, bet būtent šiose rytinėse homilijoje geriausiai matosi, kad popiežius sąmoningai kreipiasi į savo auditoriją naudodamas nesudėtingas sąvokas, bet tuo pat metu keldamas sudėtingus klausimus, atsiliepdamas į iššūkius. Katekizminė Bažnyčia, pasak italo apžvalgininko, dažnai nesuprantama ir svetima, ypač jauniems žmonėms. Jie neprotestuoja, bet tyliai pasišalinta. O štai čia popiežius, kaip tikras sėjėjas, beria sėklą, kuri kviečia susimąstyti.

Panašiai apie popiežiaus rytinių Mišių homilijas galvoja argentinietė žurnaliste, dienraščio „La Nacion“ korespondente Vatikane Elisabetta Piqué. Šių homilijų sėkmę lemia pats popiežiaus komunikavimo būdas: visi supranta ką jis sako. Jis padeda žmonėms jų kasdienybėje gyventi Evangelijos žinia, paprastai ir suprantamai paaiškina esminius dalykus. Pasak argentinietės žurnalistės, šiose homilijose atsispindintis labai asmeninis Pranciškaus stilius yra tąsa to paties stiliaus, kuriuo pasižymėjo ir ankstesnė kunigo bei vyskupo Bergoglio veikla Argentinoje.

Dabartiniu vasaros laikotarpiu popiežius Pranciškus rytines Mišias aukoja privačiai, tad ir homilijos nesakomos. Rytinės Mišios su homilijomis vėl bus aukojamos nuo rugsėjo mėnesio vidurio, kai popiežius grįš iš apaštališkosios kelionės į Kolumbiją. Paprastai Mišias su homilija popiežius aukoja kiekvienos savaitės pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį ir penktadienį. Pontifikato pradžioje į šias Mišias buvo kviečiami Vatikano darbuotojai. Tai buvo proga popiežiui susipažinti su visa Šventojo Sosto ir Vatikano valstybės personalo bendruomene. Po to į popiežiaus Mišias pradėta kviesti Romos vyskupijos parapijų tikinčiuosius, po kelias dešimtis iš kiekvienos parapijos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.