2017-07-27 16:32:00

Austrijos ir Lietuvos katalikų pedagogų ilgametė partnerystė


Zalcburgo katalikų arkivyskupija Austrijoje pasidžiaugė dvidešimt penkerių metų partneryste su Lietuva. Lietuvių pedagogų delegacija aplankė Zalcburgo arkivyskupą, praneša Austrijos katalikų naujienų portalas Kathpress.at.

Dvidešimt penki Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokytojai, moterys ir vyrai, trečiadienį liepos 26 dieną aplankė Zalcburgo arkivyskupą Franzą Lacknerį, OFM, kuriam padėkojo už draugystę ir jos dėka per ilgus metus suteikiamą finansinę paramą. Kontaktai tarp dviejų gimnazijų – privačios Zalcburgo arkivyskupijos „Borromäum“ ir Telšių Vincento Borisevičiaus – prasidėjo 1992 metais kai pastarųjų atstovai pirmą kartą Zalcburge dalyvavo arkivyskupijos Pedagogų studijų savaitėje.

Mokytojų delegacijos iš Telšių atstovai, dėkingi už Zalcburgo arkivyskupo draugystę, įteikė jam padėkos raštą, gintarinį meno dirbinį ir perdavė Telšių vyskupo sveikinimą. Zalcburgo arkivyskupijos katechetikos centro vadovas Josef Rupprechter svečiams iš Lietuvos papasakojo apie senus laikus siekiančius Zalcburgo arkivyskupijos ryšius su Telšių vyskupija, Bažnyčia Lietuvoje ir Baltijos šalimis. Jis prisiminė Zalcburgo arkivyskupą emeritą Aloisą Kothgasserį, SDB, kuris palaikė ryšius su lietuviais katalikais aštuntajame dešimtmetyje, kai buvo Insbruko ganytojas, o 2005 metais lankėsi Lietuvoje piligriminėje kelionėje su Zalcburgo vyskupijos maldininkais.

Susitikime Zalcburgo arkivyskupijos namuose su Lietuvos katalikų pedagogais dalyvavo partnerystę tarp Telšių ir Zalcburgo diecezijų iniciavę kunigai, tarp kurių austras prel. Matthäus Appesbacher ir lietuvis prelatas Juozas Šiurys. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.