2017-07-26 17:00:00

Šventieji Ona ir Joakimas – Jėzaus seneliai


Liepos 26-ąją liturginis kalendorius minėjo Jėzaus senelius, Švč. M. Marijos tėvus – šventuosius Joakimą ir Oną. Senelių – tikėjimo ir humaniškumo paveldo saugotojų vaidmenį, popiežius Pranciškus priminė šia proga Twitterio tinkle paskelbta žinute: „Kokie svarbūs seneliai šeimos gyvenime! Jie perduoda kiekvienai visuomenei esmiškai svarbų humaniškumo ir tikėjimo paveldą“.

Apie seno žmogaus sukauptą patirtį ir gyvenimo išmintį, apie senelių svarbą šeimoje, popiežius Pranciškus yra kalbėjęs daug kartų ir įvairiomis progomis. Pernai spalio mėnesį seniems žmonėms buvo skirta speciali Gailestingumo jubiliejaus diena. Susitikęs su keliais tūkstančiais pagyvenusių žmonių iš Italijos ir kitų šalių, tą kartą popiežius Pranciškus sakė: „Bažnyčia žiūri į senus žmones su meile, dėkingumu ir didele pagarba. Jūs esate labai reikalingi, nes jūsų sukaupta patirtis yra brangus turtas, labai reikalingas, kad galėtume atsakingai ir su viltimi žiūrėti į ateitį. Jūsų branda ir išmintis gali padėti jaunesniems žmonės jų brandos kelyje, gali jiems padėti žengti į ateitį ir ieškoti savo kelio“.

Popiežius labiausiai iškėlė senatvės sulaukusių žmonių nepamainomą vaidmenį šeimos aplinkoje. „Kiek daug senelių rūpinasi savo anūkais, labai paprastai perduoda jiems gyvenimo patirtį, savo bendruomenės ir tautos dvasines ir kultūrines vertybes.  Šalyse, kurios išgyveno sunkius religijos persekiojimus, seneliai perdavė tikėjimą naujoms kartoms, slapta rūpinosi, kad vaikai būtų pakrikštyti“.

Labai svarbu šiandien gaivinti ir stiprinti ryšius tarp skirtingoms kartoms priklausančių žmonių. Pasak popiežiaus, jaunimo ir senų žmonių bendravimas reikalingas, kad tautos turėtų ateitį: nuo jaunimo priklauso keliaujančios tautos gyvastingumas, o seni žmonės tą gyvastingumą sustiprina savo atmintimi ir išmintimi. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.