2017-07-26 16:24:00

Šventasis Sostas: sugražinti pasitikėjimą politiniais procesais Artimuosiuose Rytuose


Palestiniečių klausimas taip dažnai svarstomas Saugumo taryboje, jog skaitlingi pasisakymai šia tema ima skambėti kaip sugadintos plokštelės. Ir jos šitaip gros toliau, nebent palestiniečių klausimu būtų rasta tinkama išeitis. Tačiau turi groti, nes negalima leisti, kad Izraelio – Palestinos taikos procesas, nepaisant daugybės Artimiesiems Rytams iškilusių iššūkių, nebūtų tarp svarbiausių tarptautinės bendruomenės ir Saugumo tarybos prioritetų. Kokia Šventojo Sosto pozicija?

Ją JTO Saugumo tarybos debatuose apie Palestinos klausimą ir padėtį Artimuosiuose Rytuose antradienį pristatė mons. Simonas Kassas, Šventojo Sosto Nuolatinio stebėtojo misijos reikalų patikėtinis.  Būtent jis ir kalbėjo apie būtinumą toliau, kaip „sugadintą plokštelę“, svarstyti palestiniečių klausimą Saugumo taryboje, kur jis aptariamas kasmet net keturis kartus.

Šventasis Sostas visų pirma remia dviejų valstybių sprendimą. Tai reikštų egzistavimą dviejų greta esančių ir taikingai sugyvenančių valstybių su pripažintomis tarptautinėmis sienomis. Jei abi valstybės – Izraelis ir Palestina – nori saugumo, gerbūvio ir taikingo sugyvenimo, tuomet nėra kitos alternatyvos kaip siekti suderinto susitarimo, atveriančio kelią pačių izraeliečių ir palestiniečių tiesiogiai išsiderėtam ir bendrai sutartam sprendimui, kuris susilauktų labai tvirto ir nešališko tarptautinės bendruomenės pritarimo.

Tačiau, kad toks procesas iš viso galėtų įvykti ir būtų sėkmingas, reikia, kad izraeliečiai ir palestiniečiai sutartų dėl esminių žingsnių, kurie leistų sumažinti įtampą ir smurtą. Abi pusės turi susilaikyti nuo veiksmų, įskaitant kolonijų kūrimą, kurie prieštarauja jų deklaruotam įsipareigojimui siekti taikingo sprendimo derybų keliu.

Monsinjoras Kassas prisiminė Vatikane 2014 metais įvykusį dviejų valstybių vadovų – Izraelio buvusio prezidento Shimono Pereso ir Palestiniečių prezidento Mahmoudo Abbaso vizitą. Tą kartą popiežius Pranciškus visus paragino melstis už taiką ir ugdyti dialogą, kad galėtume perduoti „ateinančioms kartoms tokią kultūrą, kuri leistų sukurti gyvybės, o ne mirties, priėmimo, o ne atstūmimo strategijas“.

Šventojo Sosto Nuolatinio stebėtojo misijos reikalų patikėtinis mons. Kassas be kita ko kalbėjo apie būtinumą, kad visos palestiniečių grupuotės paliudytų vieningą politinę valią, bendradarbiautų vardan savo kraštiečių gerovės ir tokiu būdų įrodytų palestiniečių įsipareigojimą siekti taikingo sprendimo. Palestinos valstybei tai būtų raktas į ekonominę gerovę, socialinę sanglaudą ir politinį stabilumą, sakė Šventojo Sosto diplomatas.

Jis tai pat paminėjo Jeruzalę, žydams, krikščionims ir musulmonams šventą miestą, kviesdamas garantuoti specialų statusą, kuris leistų gerbti visų jo gyventojų religijos ir sąžinės laisvę, užtikrintų saugų, laisvą ir nekliudomą priėjimą prie šventų vietų visų religijų ir tautybių tikintiesiems. Praėjusį sekmadienį popiežius Pranciškus labai stipriai pasisakė dėl padėties Jeruzalėje, meldė, kad visi būtų įkvėpti noro darbuotis vardan susitaikymo ir taikos.

Šventojo Sosto Nuolatinio stebėtojo misijos reikalų patikėtinis JTO Saugumo tarybos diskusijoje taip pat išreiškė Šventojo Sosto apgailestavimą dėl karų ir konfliktų kainos žmonėms ir jų turtui daug kur Artimuosiuose Rytuose, ypač Sirijoje, Jemene ir Irako šiaurinėje dalyje.

Popiežius labai vertina pastangas taikingai išspręsti Sirijos konfliktą ir ragina visus darbuotis vardan tokio politinio proceso, kuris atvertų kelią į taikingą pereinamąjį laikotarpį, pagal Ženevos komunikato principus, paskelbtus 2012 metais.

Šventojo Sosto diplomatas taip pat prašė neužmiršti regiono krikščionių, taikingai sugyvenančių su kitomis bendruomenėmis jau du tūkstančius metų. Savo pasisakymą Saugumo taryboje jis apibendrino žodžiais:

„Ginklų jėga paremtos politikos atsisakymas ir regiono konfliktų taikingas sprendimas, įskaitant izraeliečių ir palestiniečių konflikto sprendimą, tuojau pat sugražintų pasitikėjimą politiniais procesais ir taikingais sprendimais. Tuomet tame regione ir toliau už jo gyvenantys žmonės vėl žiūrėtų į politiką kaip į visų gerovės siekiančio gero valdymo meną, o ne kaip vienų politinių ar religinių interesų primetimo visiems kitiems įrankį“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.