2017-07-25 16:30:00

Vokietijoje rudenį vyks Asyžiaus dvasia rengiamas susitikimas už taiką


„Pagrindinė Europos vertybė – taika. Tačiau Europa išgyvena krizę, reikia atgaivinti šią vertybę“. Taip kalbėjo Šv. Egidijaus bendruomenės prezidentas Marco Impagliazzo pranešdamas apie svarbų šių metų tarptautinį susitikimą dėl taikos, kurį Šv. Egidijaus bendruomenė rengia Europoje. Rugsėjo 10-12 dienomis Vokietijos miestuose Miunsteryje ir Osnabriuke vyksiančiame renginyje turėtų dalyvauti ir Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Nuo 1986 m., kai Jonas Paulius II visus sukvietė į Asyžių pirmą kartą kartu melstis už taiką, Šv. Egidijaus bendruomenė kasmet rengia šiuos susitikimus, suburiančius įvairių religijų lyderius ir valstybių vadovus. Vokietija šiemet pasirinkta neatsitiktinai. Šiemet sukanka 500 metų nuo Liuterio reformos, kuri žemyne sukėlė kruvinus religinius karus. Nors tai, atrodytų, nurimę prieš šimtmečius, Šv. Egidijaus bendruomenės vadovas pastebi, kad šiandien religijomis dažnai manipuliuojama siekiant politinių tikslų. Tad suburti jas drauge reiškia atrasti bendras šaknis. Viliamasi, kad Asyžiaus dvasia pasklis plačiau ir jos paliestas jaunimas gausiai atvyks į rudenį vyksiantį renginį Vokietijoje.

Susitikime dalyvaus visų pasaulio religijų atstovai, politinių ir kultūrinių institucijų delegatai, valstybių vadovai – šalia Merkel pavardės minimas ir Europos parlamento pirmininkas Antonio Tajani, Al-Azharo universiteto didysis imamas Al-Tayyeb ir kiti. Bus kalbama apie nusiginklavimą, migraciją, teises į sveikatą ir socialinę lygybę. „Pasaulyje, kur vargšai visuomet vis labiau skursta, nelygybė stumia žmones į populizmą ir rasizmą. Religijos turi atrasti senąją taikos dvasią“, pabrėžia Šv. Egidijaus bendruomenės prezidentas Impagliazzo. Popiežius Pranciškus renginio dalyviams pasiųs sveikinimo žinią, kuri bus perskaityta paskutinę renginio dieną. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.