2017-07-24 17:10:00

„Kleras miega“. Kai kurių kunigų laikysena – kliūtis pastoraciniam atsivertimui


Šventojo Sosto dienraštis „L‘Osservatore Romano“ sekmadienio numeryje paskelbė trumpą tekstą antrašte: „Įprotis – ne ištikimybė“. Tai trumpa ištrauka neseniai Italijoje pasirodžiusios kun. Giulio Crignano knygos „Evangelijos džiaugsmo grožis krikščioniškojo gyvenimo centre“. Komentuodamas popiežiaus Pranciškaus apaštališkąjį paraginimą „Evangelii gaudium“, knygos autorius rašo, kad viena rimčiausių kliūčių popiežiaus Pranciškaus skelbiamam pastoraciniam atsivertimui yra kai kurių kunigų pasyvumas, prisirišimas prie jiems įprastų veiklos ir tapatybės modelių. Šiam knygos skyreliui pats autorius suteikė pavadinimą: „Kleras miega“.

„Didžiausia kliūtis, kuri trukdo popiežiaus Pranciškaus siekiamam Bažnyčios atsivertimui yra nemažos dalies paprastų kunigų ir aukštojo klero laikysena, užsidarymas ar netgi priešiškumas. Jie miega kaip mokiniai Alyvų darželyje. Tai gluminantis faktas, kurį reikia gerai išsiaiškinti. Reikia išnagrinėti jo formas ir priežastis. Juk paskui kunigus seka bendruomenės, kurioms šiuo nepaprastu metu reikia ypatingo palydėjimo. Daugelis tikinčiųjų supranta, kad dabartinis metas yra ypatingas, kad tai kairos, kurį Viešpats dovanoja savo bendruomenei. Daugeliui tikinčiųjų tai šventė. Tačiau ta dalis, kuri laikosi arčiau nelabai apšveistų ganytojų, pasilieka tarp senų horizontų, įprastinių praktikų, pasenusio žodyno, kartojamų negyvų sąvokų. Kaip visada, Sinedriumas lieka ištikimas sau pačiam, pamaldžiai garbina praeitį, manydamas, kad tai ištikimybė tradicijai. Jam trūksta pranašystės.

Kas dėl to kaltas? Pirmoje vietoje reikia paminėti menką dalies tiek paprastų kunigų, tiek aukštos kunigijos išsilavinimo lygį. Negalima daryti apibendrinimų ir reikia pripažinti, kad yra ir nemažai džiuginančių išimčių. Tačiau, deja, daug kunigų neturi pakankamo teologinio išsilavinimo. Dar prastesnis biblinis išsilavinimas. Nesunku nustatyti kokios yra šios apverktinos padėties priežastys. Nes jei universitetinių studijų metais studentas neišsiugdo sugebėjimo mąstyti, noro gilinti studijas, jei neišlavina kritinio jausmo, tuomet ir visas jo užmojis yra žlugęs. Deja, dauguma seminarijų, nesuformuoja pasiryžimo stengtis ir dirbti. Ruošimosi kunigystei metai turėtų išugdyti suvokimą, kad kunigo tarnystė tai tikras darbas, kad kunigas, kaip kiekvienas žmogus, užsidirba sau duoną.
All the contents on this site are copyrighted ©.