2017-07-24 17:51:00

Kad migracija būtų laimėjimas visiems


Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos sekretorius Michael Czerny SJ, atsakingas už Migrantų ir Pabėgėlių sekciją, liepos 24 – 25 dienomis dalyvauja diskusijose apie migrantus ir tvarią plėtrą, kuri vyksta Jungtinių Tautų Organizacijoje Niujorke.

Pasak Šventojo Sosto atstovo, kad migracija ir vystymasis giliai susiję matome iš to, kad trūkstant išsivystymo ir stabilių sąlygų milijonai ryžtasi leistis į kelią: dėl gilaus skurdo, alkio, prievartos, nedarbo, aplinkos degradavimo, sausrų, silpnų ir korumpuotų institucijų.

Teisė keisti savo gyvenimo vietą turi žengti koja kojon su teise likti savo gimtinėje. Kitaip tariant, migracija turi būti ne būtinybė, o laisvas pasirinkimas. Todėl Šventasis Sostas dažnai pabrėžė, kad tarptautinė bendruomenė turi padėti siekti visapusiško išsivystymo ten, kur jo trūksta.

Šioje perspektyvoje geriau suprantama migracijos kaina šaliai, iš kurios išvykstama: dažnai ją palieka jauni, talentingi ir drąsūs žmonės, kurie ryžtasi rizikuoti viskuo tam, kad pasiektų nors minimalias žmogiško orumo sąlygas.

Jei migracija turi kainą tiek asmenims, tiek visuomenei, jei migruojant kažkas yra prarandama, tai ji gali taip pat tapti laimėjimu. Ir čia lemiamas veiksnys yra tai, kaip jie priimami naujoje visuomenėje: jei yra priimami tokiu būdu, kuris padeda jiems integruotis, realizuoti save, panaudoti savo sugebėjimus, jie prisidės prie priimančios visuomenės vystymosi, taip pat galės teigiamai įtakoti savo gimtąją visuomenę.

Kad toks abipusis laimėjimas būtų pasiektas, į migrantus pirmiausia reikia žiūrėti kaip pilnaverčius žmones, turinčius orumą ir teises, saugotinus nuo išnaudojimo ir nuo atskirties. Svarbu, pridūrė Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos sekretorius, kad migrantų integravimas nepaliktų nuskriaustų vietinių vargšų. Šiuo požiūriu yra naudingos politikos, kurios derina tiek migrantų integravimą tarp vietinių bendruomenių, tiek projektus, kurie naudingi vietinių bendruomenių gerovei. Galiausiai, nereikia iš akių išleisti ir platesnių migracijos pasekmių – tokių, kaip kultūrų pažinimas, dialogas, taika ir brolybė tarp tautų. (Vatikano radijas)  
All the contents on this site are copyrighted ©.