2017-07-22 16:45:00

Kun. Hamelio bylos postulatorius: žmonės gerbia jo atminimą, prašo užtarimo


Liepos 26 d. sukaks vieneri metai nuo kun. Jacques’o Hamelio nužudymo. Tos dienos rytą prieš metus du peiliais ginkluoti vyrai įsiveržė į Prancūzijos Ruano vyskupijos Saint-Etienne du Rouvray miestelio bažnyčią ir nužudė Mišias aukojusį kunigą. Kunigui Jacques’ui Hameliui ėjo 86 metai.

Žinia sukrėtė visą katalikų pasaulį, taip pat ir popiežių Pranciškų, pasak kurio, šiandien už Kristų gyvybes aukojančių kankinių yra ne mažiau kaip pirmaisiais krikščionybės amžiais. Popiežius Pranciškus leido pradėti kunigo Hamelio skelbimo šventuoju bylą nelaukiant paprastai reikalaujamų penkerių metų nuo kandidato į šventuosius mirties.

Šiomis dienomis sukakančių kunigo Jacques’o Hamelio kankinystės metinių proga prancūzų katalikų savaitraštis „Famille chretienne“ paskelbė interviu su Ruano vyskupijoje pradėtos beatifikacijos bylos postulatoriumi kun. Pauliu Vigouroux.

Bylos postulatorius kunigas Vigouroux prisipažino, kad nebuvo asmeniškai susipažinęs su kunigu Jacques‘u Hameliu. Jis buvo gana drovaus ir uždaro būdo, bendravo su savo artimiausios aplinkos kunigais. Tačiau iš postulatoriaus perspektyvos žiūrint, tai, kad jis asmeniškai nepažinojo kandidato į šventuosius, gal nėra bloga dalykas. Tai padeda išlaikyti tam tikrą atstumą dabar, kai reikia neutraliai susipažinti su jo asmenybe.

Vietos kunigai, tikintieji pasauliečiai, gyventojų dauguma yra įsitikinę, kad kunigas Jacques’as Hamelis yra kankinys. Remiantis šiuo įsitikinimu buvo pradėta jo beatifikacijos byla, nors, žinoma, visus šiuos klausimus ir aplinkybes reikės dabar ramiai ištirti bylos eigoje. Kankinys tai žmogus, nužudytas iš neapykantos tikėjimui. Kankinys į neapykantą atsako meile, kaip Kristus ant kryžiaus. Paskutiniai kunigo Hamelio žodžiai prieš mirtį buvo: „Eik šalin, šėtone!“. Jie buvo skirti ne žudikui, bet jį užvaldžiusiam blogiui. O tai reiškia, kad mirdamas kunigas Hamelis aiškiai suvokė, kad turi reikalo su nežmogiškomis dvasinėmis galiomis.

Dabar, vadovaudamas skelbimo palaimintuoju bylai ir vis labiau susipažindamas su asmenybe, postulatorius mato, kad kunigas Jacques‘as Hamelis buvo labai kuklus, romus žmogus. Jis tenkinosi paprastais drabužiai, jam nerūpėjo patogus kasdienis gyvenimas, prie kurio mes esame pripratę. Jis gyveno pagal evangelinę neturto dorybę. Tačiau tuo pat metu negalima pasakyti, kad jis buvo bailus; priešingai – jis išdrįsdavo pasakyti ką mano.

Nužudytojo kunigo kankinystės bylos postulatorius kun. Paul Vigouroux sakė, kad šiuo metu vyksta liudininkų apklausa. Tai kunigo Hamelio giminaičiai, dramatiškų įvykių prieš metus liudininkai, kiti vyskupijos kunigai, taip pat musulmonų bendruomenės vadovai, su kuriais nužudytasis kunigas palaikė gerus santykius. Iš viso liudininkų yra 69. Kadangi vieno liudininko apklausai tenka skirti bent pusdienį, visas darbas gali užtrukti daugiau kaip metus. Nors antra vertus, postulatorius supranta, kad negalima delsti. Pagaliau ir viena priežasčių, dėl kurios popiežius Pranciškus leido paankstinti bylos pradžią yra ta, kad dauguma kunigo Hamelio bendraamžių yra jau senyvo amžiaus žmones ir reikia kuo greičiau surinkti jų liudijimus.

Pasak postulatoriaus, kunigo Hamelio byla pradėta nelaukiant paprastai reikalaujamų penkerių metų nuo kandidato į palaimintuosius mirties taip pat ir dėl to, kad mūsų laikų kankinių liudijimas labai svarbus popiežiui Pranciškui. Kunigas Hamelis Prancūzijoje būtų pirmasis kankinys nuo Vandėjos karo, tai yra nuo tų laikų kai po Prancūzų revoliucijos buvo žiauriai susidorota su prieš Respublikos valdžią sukilusiais valstiečiais katalikais.

Viena esminių sąlygų beatifikacijos ir kanonizacijos bylai pradėti yra kandidato į palaimintuosius ir šventuosius kultas, jo šventumo garsas. Kunigo Jacques’o Hamelio šventumo garsas plačiai pasklido. Jo kapą lanko piligrimai, pavieniai asmenys ir grupės, žmonės gerbia jo atminimą, meldžia jo užtarimo. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.