2017-07-22 16:09:00

JAV pasienio vyskupo pastoracinis laiškas apie migraciją


Teksaso El Paso vyskupas Mark Seitz paskelbė naują pastoracinį laišką apie migraciją. Savo laiške jis smerkia „istorijas, kurios piešia pasienio zoną kaip pilną smurto ir chaoso“, ir ragina priimti visapusišką migracijos reformą.

Užtikrindamas migrantus, kad Bažnyčia stovi jų pusėje, vyskupas kviečia vyskupijos kunigus ir gyventojus ir toliau aktyviai darbuotis padedant migrantams, kad būtų patenkinti jų tiek dvasiniai, tiek materialiniai poreikiai. Vyskupas užtikrina, kad Bažnyčios lyderiai pasirengę kartu su geros valios vyrais ir moterimis atsiliepti į iššūkius, susijusius su migracija.

Mūsų pašlijusi imigracijos sistema tai žaizda pasienio bendruomenei. Kaip Dievo žmonės šioje pasienio žemėje mes kviečiami paversti dykumą iš degančio neteisingumo smėlio baseinais ir numalšinti nuskriaustųjų troškulį, rašo El Paso vyskupas. Čihuahua dykuma nuolat buvo migracijos vieta. Čia ilgai buvo savivaldos žemės, laisvo judėjimo ir prekybos zona, kuri suformavo šią pasienio regiono kultūrą. Tačiau čiabuvių teisės ne visuomet buvo gerbiamos. Tad vyskupas ragina nekartoti  praeities klaidų ir ugdyti naują kartą, kuri neatsuktų nugaros kaimynui ir aplinkai. „Kaip pasienio bendruomenė, turime unikalią galimybę parodyti krikščionišką svetingumą. Parapijos ir vienuolynai atveria savo duris atvykstantiems iš įvairių Lotynų Amerikos šalių. Mūsų išrinktieji valdžios atstovai vis dar neranda drąsos priimti ilgalaikę, išsamią migracijos reformą. Migrantai dažnai traktuojami kaip pėstininkai šachmatų lentoje, kaip savo popiežius Pranciškus. Jų gebėjimai ir darbas išnaudojami, tačiau jiems nesuteikiama įstatymų apsauga ir jie tampa mūsų socialinių ir visuomeninių ligų atpirkimo ožiais, pažymi vyskupas Seitz.

Pasak pasienio zonos ganytojo, sienų statymas, masinis deportavimo pajėgų telkimas ir sienų sukarinimas neišspręs migracijos problemų, tai gali padaryti tik visapusiška migracijos reforma, kuri neišskirtų šeimų, kuri skatintų tvarios ekonomikos plėtrą užsienyje, leisiančią žmonės dirbti savo šalyje, kad jie neemigruotų, kuri užtikrintų saugumą migrantams, kuri skatintų teisėsaugą kreiptį dėmesį į tuos, kurie išties kelia pavojų valstybės saugumui. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.