2017-07-21 15:11:00

PJD 2019 Panamoje. Parinkta svarbiausių renginių vieta


Oficialu: PJD 2019 Panamoje kulminacinių susitikimų vieta bus „Cinta Costera Uno“, pranešė Panamos arkivyskupas ketvirtadienį spaudos konferencijoje. Panoraminė Panamos miesto krantinė „Cinta Costera Uno“ priešais Ramųjį vandenyną įkurta netoli senamiesčio rekultivuotoje teritorijoje. Pasak arkivyskupo Jose Domingo Ulloa Mendieta, vieta galės talpinti visus PJD dalyvius, tikimasi per 375 000 užsiregistravusio jaunimo. Toje vietoje įvyks du svarbiausi susitikimai: vigilija ir užbaigimo Mišios su popiežiumi. Pasak arkivyskupo, kitiems bus skirtos kitos vietos „Cinta Costera Uno“ teritorijos viduje ir gretimose zonose. Vietos tinkamumą susitikimams su popiežiumi ir atitikimą saugumo reikalavimams patvirtino įvairūs ekspertai, įskaitant Vatikano žandarmerijos atstovus, pasakė Panamos arkivyskupas. PJD Panamoje įvyks 2019 metų sausio 22-27 dienomis. Parinkta PJD susitikimų vieta prie Panamos įlankos, primena Rio de Ženeiro pakrantę, kurioje įvyko visi pagrindiniai 2013 m. PJD renginiai.

Šių metų pradžioje pranešdamas apie tarptautiniam sąskrydžiui parinktą datą, Panamos arkivyskupas patikino, kad tokį sprendimą nulėmė klimato sąlygos. „Galbūt kai kam bus sunku susirengti į Panamą tokiu metų laiku, kai žmonės paprastai neatostogauja, tačiau esam įsitikinę, - sakė ganytojas, - kad tai nebus kliūtis daugeliui tūkstančių jaunimo atvykti į Panamą susitikimui su Jėzumi, lydimiems mūsų Motinos Marijos, vadovaujant šv. Petro įpėdiniui“.

Panamoje sausio 22-27 dienomis rengiamos Pasaulio jaunimo dienos logotipas – kryžius ir stilizuota širdis, sudaryta iš Panamos sąsmaukos ir Panamos kanalo kontūrų bei Dievo Motinos vardo raidės „M“. Pasaulinio jaunimo susitikimo Panamoje interneto portalas „panama2019.pa“ neseniai informavo apie PJD 2019 Panamoje himną. Himno priegiesmiui parinkta PJD tema, t.y. Jėzaus motinos Marijos žodžiai iš Luko evangelijos: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1,38).

PJD Amerikos žemyne įvyks penktąjį kartą. Pirmoji surengta Buenos Airėse, Argentinoje, 1987 m.; antroji - Denveryje, JAV, 1993 metais; trečioji Toronte, Kanadoje, 2002 metais ir ketvirtoji Rio de Žaneire, Brazilijoje, 2013 metais.

Pasak Panamos kardinolo Jose Luis Lacunza, popiežius Pranciškus apsisprendė už Centrinės Amerikos valstybę norėdamas dar kartą paryškinti savo rūpestį paribiais ir manydamas, kad Panama yra vieta, tinkama priimti didelį skaičių Centrinės Amerikos jaunų žmonių, paprastai neturinčių didelių galimybių.

Kardinolas neslėpė, kad PJD rengimas bus iššūkis jam asmeniškai, Panamai ir vietos Bažnyčiai. Visi turės labai pasistengti, kad būtų tinkamai atsiliepta į visa, ko reikalauja žmonių priėmimas, numatant, kad pakankamai didelis skaičių žmonių tiek iš Centrinės Amerikos, tiek iš Pietų tikriausiai panorės atvykti į PJD Panamoje. Geras susisiekimas leis jaunimui pigiai ir greitai keliauti, pridūrė kardinolas Lacunza.

Panama yra seniausia žemyno sausumos vyskupija. Salose pirmoji buvo Santo Domingas, tačiau sausumoje Panamos vyskupija buvo pirmoji, įkurta jau daugiau kaip prieš penkis šimtmečius, 1513 metais. Vyskupija buvo pavadinta Santa Maria de la Antigua del Darien. Ji tapo Evangelijos vartais į žemyną ir vieta, iš kurios Bažnyčia „išėjo“ į Pietų Ameriką, sakė kardinolas, pridurdamas, kad PJD yra savitas pripažinimas Bažnyčios, užgimusios Panamoje ir iš šio krašto paplitusios į visą Amerikos žemyną.

Pagrindinė dvasinė PJD Panamoje figūra bus kankinys ir palaimintasis arkivyskupas Romero, kurio pastoracijos linija ginti skurstančiuosius ir atstumtuosius yra ta pati, kurią primygtinai kelia popiežius Pranciškus. Pal. Oskaras Arnulfas Romero buvo žmogus ir ganytojas, kuris nepaisant karinio ir diktatoriško režimo vykdytų represijų savo gyvenimą paaukojo labiausiai stokojančių ir visų žmonių laisvei ginti. Be abejonės, tai padės paremti tam tikrus socialinius reikalavimus, tebekeliamus kai kuriose Centrinės Amerikos kraštuose, pridūrė Panamos kardinolas Jose Luis Lacunza.

Ligi šiol kiekvienoje tarptautinėje PJD dalyvavo popiežiai, todėl reikia manyti, kad į PJD Panamoje 2019 metais atkeliaus ir popiežius Pranciškus. Jis pats, užklaustas apie dalyvavimą, pasakė, jog nežino ar dalyvaus, tačiau jei ne jis, apaštalo šv. Petro įpėdinis tikrai dalyvaus. Ar tai bus popiežius Pranciškus, ar kitas Romos vyskupas, parodys ateitis, tačiau vis vien tai bus popiežiaus sugrįžimas į Panamą. Pirmasis ir ligi šiol vienintelis Panamoje lankęsis popiežius buvo PJD pradininkas šv. Jonas Paulius II, kurio apaštališkoji kelionė į Panamą įvyko 1983 metais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.