2017-07-18 16:31:00

Paskirtas naujas Tikėjimo mokymo kongregacijos sekretorius


Italą kunigą Giacomo Morandi, pastaruoju metu ėjusį Tikėjimo mokymo kongregacijos pasekretorio pareigas, popiežius Pranciškus paskyrė naujuoju Kongregacijos sekretoriumi. Tuo pačiu jis skiriamas tituliniu Cerveteri vyskupu bei suteikiamas jam asmeninis arkivyskupo titulas.

Paskirtasis arkivyskupas Giacomo Morandi užima pareigas, kurias iki liepos 1-osios ėjo ispanas arkivyskupas Luis Francisco Ladaria Ferrer, tą dieną popiežiaus paskirtas Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektu.

Naujasis Tikėjimo mokymo kongregacijos sekretorius kunigas, nominuotasis arkivyskupas, Giacomo Morandi gimė Italijoje 1965 m. Kunigo šventimai jam suteikti 1990 m. Studijavo Popiežiškajame Biblijos institute, kurį užbaigė licenciato laipsniu 1992 m. Popiežiškajame Grigaliaus universitete 2008 m. apgynė misiologijos daktaratą. Keletą metų tarnavo Italijos Modenos vyskupijos sielovadoje, buvo vyskupo vikaras atsakingas už katechezę. Pastaruosius dvejus metus dirbo Tikėjimo mokymo kongregacijoje, eidamas pasekretorio pareigas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.