2017-07-17 16:31:00

Benediktas XVI prisiminė kard. Meisnerio dalyvavimą pal. T. Matulionio beatifikacijoje Vilniuje


Popiežius emeritas Benediktas XVI sveikindamas kardinolo Meisnerio laidotuvių dalyvius prisiminė Kelno arkivyskupo emerito dalyvavimą arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos Mišiose birželio 25 dieną Vilniuje. Kaip pranešė Vatikano radijas, popiežiaus emerito sveikinimo tekstą laidotuvių dalyviams šeštadienį, liepos 15 dieną Kelno katedroje perskaitė arkivysk. Georg Gänswein. Popiežius emeritas prisiminė, kad dieną prieš kardinolo Meisnerio mirtį su juo kalbėjosi telefonu. Pasak Benedikto XVI, „iš kardinolo Meisnerio balso girdėjosi, kad jis džiaugėsi atvykęs atostogų po arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos Vilniuje“.

Kardinolas Joachimas Meisneris, buvęs ilgametis Kelno arkivyskupijos ganytojas, palaidotas šeštadienį, liepos 15 dieną, Kelno katedros kriptoje. Gedulingose laidotuvių apeigose, į kurias atvyko kardinolai ir vyskupai iš visos Europos, gausiai dalyvavo Kelno arkivyskupijos tikintieji, vieni ėjo laidotuvių procesijoje miesto gatvėse iki katedros giedodami, kalbėdami Rožinio maldą, kiti stovėjo pakelėse, išlydėdami ganytoją, ketvirtį amžiaus vadovavusį vienai iš svarbiausių Europos katalikų vyskupijų.

Benedikto XVI sveikinimo laiškas buvo maloni staigmena laidotuvių dalyviams, nes popiežius emeritas nedažnai siunčia viešus sveikinimus ir nuo tada kai gyvena užsidaręs Vatikano vienuolyne tik retomis progomis dalijasi  mintimis su išorės pasauliu. Antra vertus, Kelno diecezijos tikintiesiems nebuvo jokia paslaptis ilgametė artima popiežiaus Benedikto ir kardinolo Meisnerio draugystė, išlikusi iki pat kardinolo mirties. Tad kardinolo Meisnerio laidotuvės suteikė Kelno gyventojams progą išgirsti dar vieną retą popiežiaus Benedikto pasisakymą.

Daugelis kalbėjusiųjų prisiminė velionio kard. Meisnerio ypatingą rūpestį katalikų Bažnyčia Rytų Europoje. Vienas epizodas iš jauno Erfurto vyskupo Meisnerio gyvenimo liudija apie nepaprastą ganytojo drąsą kai jis, nepaisant VDR saugumo stebėjimo, nelegaliai ir slaptai įšventino kunigais grupę čekų ir slovakų vyrų. Taip pat popiežius emeritas su padėka paminėjo kardinolo Meisnerio artumo liudijimą persekiojimus išgyvenusioms bažnyčioms, paženklinusį visą kardinolo gyvenimą.

„Todėl joks atsitiktinumas, kad paskutinis jo gyvenimo apsilankymas buvo skirtas asmeniui, liudijusiam tikėjimą tuose kraštuose“, parašė popiežius emeritas Benediktas XVI.

Kelno arkivyskupo ryšius su Lietuva prisiminė taip pat Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupas, užuojautos laiške Kelno arkivyskupui, kardinolui Raineriui Woelki. Joachimas Meisneris „buvo didelis Lietuvos draugas ir geradarys“, „daug padėjęs Bažnyčią Lietuvoje vėl „pastatyti ant kojų“ po sovietinės okupacijos dešimtmečių, kad galėtų tęsti pastoracinius uždavinius“.

Kardinolo Meisnerio ypatingą ryšį su Bažnyčia Lietuvoje liudija dar ir tai, kad 2008 metais, minint Marijos apsireiškimų Šiluvoje 400 metų jubiliejų, popiežius Benediktas XVI paskyrė būtent jį savo ypatinguoju legatu į Šiluvos jubiliejų. Sutapo, kad tą pačią dieną popiežius Benediktas Lurde vadovavo Marijos apsireiškimų 150 metinėms, kai įgaliotinis Meisneris vadovavo iškilmingai Eucharistijai Šiluvoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.