2017-07-15 17:16:00

Kardinolo Meisnerio laidotuvės Kelne


Šeštadienį, liepos 15-ąją, Kelno katedros kriptoje buvo palaidotas liepos 5 d. miręs kardinolas Joachimas Meisneris, viena ryškiausių mūsų laikų Bažnyčios gyvenimo figūrų, gerbiamas ir mylimas ganytojas, daug nusipelnęs iš komunizmo išsivadavusios vidurio ir rytų Europos Bažnyčios atgimimui.

Kardinolo laidotuvėse dalyvavo šeši kardinolai ir trys dešimtys vyskupų iš Vokietijos ir kitų šalių. Laidotuvėms vadovavo dabartinis Kelno arkivyskupas kard. Rainer Maria Woelki. Homiliją sakęs Budapešto ir Estergomo arkivyskupas kard. Peteris Erdo visų pirma iškėlė velionio kardinolo indėlį į rytinės Europos dalies katalikų bendruomenių atsikūrimą po komunistų priespaudos dešimtmečių. Paminėtas taip pat kardinolo rūpinimasis socialiniu teisingumu. Jo užsidegimas kai kuriais bruožais panašus į ganytojišką aistrą, kuria dega popiežius Pranciškus. Apaštališkasis nuncijus Vokietijoje arkivysk. Nikola Eterovič perskaitė popiežiaus Pranciškaus laišką, patikinimus apie maldą už velionį ir palaiminimą gedulingų pamaldų dalyviams. Laidotuvėse dalyvavęs arkivyskupas Georg Genswein perskaitė trumą popiežiaus emerito Benedikto XVI laišką, kuriame kardinolas Meisneris vadinamas ganytoju, kokių reikia šio metai Bažnyčiai, sugebančiu drąsiai stoti akistaton su dabartinio laiko dvasia.

Po Mišių kardinolo Joachimo Meisnerio palaikai buvo palaidoti Kelno katedros kriptoje. Tai naujausia ilgai statytos ir po Antrojo pasaulinio karo bombardavimų atstatytos Kelno katedros dalis, galutinai užbaigta tik 1960 m. Pirmasis joje palaidotas Kelno ganytojas buvo kardinolas Josefas Fringsas, miręs 1978 m.

Kard. Joachimas Meisneris mirė šių metų liepos 5 d. su brevijoriumi rankose. Buvo gimęs prieš 84 metus Vokietijos Breslau mieste, dabartiniame Lenkijos Vroclave. Po karo apsigyvenęs komunistų valdytoje Rytų Vokietijoje, būsimasis kardinolas baigė Erfurto kunigų seminariją ir 1962 m. priėmė kunigo šventimus. Po studijų Romoje grįžęs į Rytų Vokietiją buvo paskirtas Erfurto vyskupu augziliaru. 1980 m. buvo paskirtas padalintos Berlyno vyskupijos ganytoju. 1989 m., jau tik keliems mėnesiams likus iki Berlyno sienos griuvimo, vyskupas Meisneris buvo paskirtas Kelno arkivyskupu. Kardinolas Meisneris kelis kartus yra lankęsis Lietuvoje. Kaip popiežiaus legatas 2008 m. dalyvavo Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejaus iškilmėje. O visai neseniai, keletą dienų prieš mirtį, dalyvavo ir Vilniuje vykusioje arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.