2017-07-14 19:49:00

Byť priateľmi kňazov - myšlienky pápeža Františka hnutiu Serra


Priateľstvo v plnom zmysle tohto slova je témou, na ktorú sa pápež František pred časom (23. júna 2017) prihovoril svojim hosťom. Išlo o audienciu účastníkov organizácie Serra International, pomenovanej po františkánskom svätcovi Juniperovi Serrovi, patrónovi Kalifornie, ktorého pápež František svätorečil pri svojej návšteve Spojených štátov v septembri 2015 vo Washingtone.

Poslaním medzinárodnej laickej organizácie je podporovať kňazské povolania a povolania do zasväteného života, a to nielen finančne, ale v prvom rade prostredníctvom modlitby a priateľstva.

Sv. Junipero Serra je pochovaný vo františkánskom kláštore v mestečku Karmel v kalifornskom Monterrey, kde zomrel v roku 1784. Jeho sochu nájdeme aj v budove washingtonského Kapitolu.

Na Slovensku je organizácia Serra International takmer neznáma, no v USA a mnohých krajinách Ameriky má bohatú históriu. V Ríme slávili jej členovia koncom júna svoj jubilejný 75. kongres s mottom „Stále vpred – odvaha povolania“.

Veľkú časť svojho príhovoru pri stretnutí v Aule Pavla VI. venoval pápež František úvahe o priateľstve. Členov hnutia Serra International nazval „výnimočnými priateľmi“, ktorí sú darom od Pána pre seminaristov a kňazov. Svätý Otec okrem iného povedal:

„Slovo „priateľ“ sa dnes stalo trochu „ošúchaným“. Žijúc a bývajúc vo veľkomestách, každý deň sa stretávame s rôznymi ľuďmi, ktorých často nazývame „priateľmi“, ale je to len určitý hovorový spôsob. A tiež v oblasti virtuálnej komunikácie je slovo „priateľ“ jedným z najpoužívanejších. Napriek tomu vieme, že povrchné poznanie nestačí na nadobudnutie tej skúsenosti stretnutia a blízkosti, na ktorú slovo „priateľ“ poukazuje.

Keď toto slovo používa Ježiš, poukazuje na nepohodlnú pravdu: pravé priateľstvo je tu len vtedy, keď ma stretnutie zainteresuje do života iného až po darovanie seba samého. Skutočne, Ježiš hovorí svojím učeníkom: «Už vás nenazývam sluhami [...]. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca» (Jn 15,15). On nastoľuje nový vzťah medzi človekom a Bohom, ktorý presahuje zákon a  zakladá sa na dôvernej láske. Súčasne Ježiš oslobodzuje priateľstvo od sentimentalizmu a odovzdáva nám ho ako zodpovedný záväzok, ktorý zasahuje život: «Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov» (Jn 15,13).

To znamená, že sme priateľmi len vtedy, ak stretnutie nezostane vonkajšie alebo formálne, ale stane sa zdieľaním osudu toho druhého, spolucítením, zaangažovaním sa, ktoré vedie až po darovanie sa pre druhého.

Robí nám dobre myslieť na to, čo koná priateľ: pridáva sa diskrétne a citlivo k mojej ceste; hlboko ma počúva a chápe aj za hranicou slov; je milosrdný voči nedostatkom a slobodný od predsudkov; vie zdieľať moju cestu a dať mi tak pocítiť radosť z toho, že nie som sám; nepritakáva mi vždy, ale práve preto, že mi chce dobre, povie mi  úprimne to, s čím nesúhlasí; je pripravený pomôcť mi vstať zakaždým, keď padnem.

Toto priateľstvo sa snažíte vy darovať aj kňazom. Klub Serra je miestom, kde rastie toto krásne povolanie: byť laikmi, ktorí sú priateľmi kňazov. Ako priatelia, ktorí ich vedia sprevádzať a podporovať so zmyslom pre vieru, s vernosťou v modlitbe a s apoštolským nasadením; priatelia, ktorí vedia spoločne žasnúť nad povolaním, nad odvahou definitívnej voľby, zdieľať radosti a starosti služby; priatelia, ktorí vedia byť blízko kňazom, ktorí sa vedia pozerať s pochopením a jemnosťou na ich veľké nadšenie, spolu s ľudskými slabosťami. S týmito postojmi môžete byť pre kňazov ako ten dom v Betánii, kde Ježiš skladal u Marty a Márie svoju únavu a vďaka ich pozornosti si oddýchol a občerstvil sa. (...)

Drahí bratia a sestry, povzbudzujem vás, aby ste boli pravými priateľmi seminaristov a kňazov, preukazujúc vašu lásku voči nim v podporovaní povolaní, v modlitbe a v pastoračnej spolupráci. A pripomínam: vždy v pred! Vpred v nádeji, vpred s vaším poslaním, hľadiac vždy ďalej, doširoka otvárajúc obzory, dávajúc priestor mladým a pripravujúc budúcnosť. Cirkev a kňazské povolania vás potrebujú. Presvätá Mária, Matka Cirkvi a kňazov, nech vás sprevádza. A prosím, modlite sa aj za mňa.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb, ab-
All the contents on this site are copyrighted ©.