2017-07-13 17:45:00

Paskutinysis komisijos posėdis dėl kardinolo Stepinac


Liepos 12 – 13 dienomis įvyko šeštasis ir paskutinis bendros komisijos apie kroatų arkivyskupo ir kardinolo Aloyzo Stepinaco gyvenimą. Šią komisiją, kuri dirbo lygiai metus, sudarė penki kroatų katalikų Bažnyčios ir penki serbų ortodoksų Bažnyčios delegatai, o pirmininkavo Popiežiškojo istorijos mokslų komiteto pirmininkas t. Bernard Ardura.

Komisija buvo sukurta po to, kai buvo prabilta apie kardinolo, jau beatifikuotą šv. Jono Pauliaus II, kanonizaciją ir po didelės serbų ortodoksų kritikos. Jei kroatams katalikams Stepinac buvo šventumo pavyzdys, tai serbams juos engusio nacistinio pobūdžio kroatų režimo dalis.

Pasiūlius Serbijos ortodoksų Bažnyčios patriarchui Ireniejui ir sutikus popiežiui Pranciškui, buvo įsteigta bendra komisija, siekiant kartu peržiūrėti Stepinaco gyvenimą prieš Antrąjį pasaulinį karą, jo metu ir po jo. Buvo pažymėta, kad šis darbas yra istorinio pobūdžio ir yra atskirtas nuo kanonizacijos bylos, pripažįstant, kad kiekviena Bažnyčia turi savo kriterijus ir kad skelbimas šventuoju pirmiausia popiežiaus kompetencija.

Paskutinysis komisijos darbinis susitikimas įvyko Romoje ir ta proga Komisijos nariai audiencijoje susitiko su popiežiumi Pranciškumi. Bendrame užbaigiamajame pranešime rašoma, jog visi debatuose dalyvavę Komisijos nariai džiaugiasi nuoširdžiu klimatu ir pilna žodžio laisve.

Bendras darbas leido geriau pažinti istorijos laikotarpį nuo Pirmojo pasaulinio karo iki 1960-ųjų, kardinolo Stepinaco mirties metų; leido iliustruoti svarbaus katalikų ganytojo gyvenimą ir darbą itin sunkiu metu. Komisijos darbo pabaigoje konstatuota, kad įvairios prigimties faktai yra intepretuojami skirtingai ir kad pagrindinės intepretacijos tarp kroatų katalikų ir serbų ortodoksų išlieka skirtingos.

Kardinolo Stepinaco gyvenimo tyrimas išmokė, kad istorijoje visos Bažnyčios kentėjo nuo žiauraus persekiojimo ir turi savo kankinius bei tikėjimo išpažinėjus. Šiuo požiūriu Komisijos nariai mato galimybę tolimesniam bendradarbiavimui, kurio metu būtų pasidalinta abiejų Bažnyčių kankinių ir išpažinėjų atminimu. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.