2017-07-11 16:23:00

Šeimų Karalienės atlaidai Trakeliuose, Baltarusijoje


Sekmadienį iškilmingi kasmetiniai atlaidai buvo švenčiami Marijos, Šeimų Karalienės šventovėje, Trakeliuose, Gardino vyskupijoje, Baltarusijoje, prie pat sienos su Lietuva. Šia proga buvo taip pat prisimintos Švč. M. Marijos apsireiškimų Fatimoje 100-osios metinės, o taip pat Aušros Vartų Marijos paveikslo vainikavimo 90-osios metinės, mat Aušros Vartų Gailestingumo Motina yra Gardino vyskupijos globėja.

Aušros Vartų Marijos paveikslas buvo vainikuotas 1927 m. liepos 2 d. Šia proga, popiežius Pijus XI Aušros Vartų Marijai suteikė Gailestingumo Motinos titulą. Keletą metų anksčiau, 1920-aisiais, šis popiežius, tuometinis Apaštališkasis delegatas Lenkijoje ir Lietuvoje arkivysk. Achille Ratti yra lankęsis Vilniuje ir meldęsis prie Aušros Vartų Marijos paveikslo.

Šiemetiniuose Trakelių Marijos atlaiduose dalyvavo piligrimai iš visos Baltarusijos. Šventė prasidėję vakaro maldos budėjimu, kuriame dalyvavo visų pirma jaunimas. Pagrindines atlaidų Mišias sekmadienį aukojo Rygos arkivyskupas Zbignevs Stankevičs. Homilijoje jis priminė Fatimoje Dievo Motinos paskelbtą žinią – kvietimą atsiversti. Atsivertimas, sakė arkivyskupas, tai gilesnio ryšio su Viešpačiu mezgimas, tai pastangos suderinti mūsų mintis ir jausmus su Viešpaties širdimi, kad tapę naujais žmonėmis ir mes, kaip apaštalas Paulius, galėtume sakyti: „Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.