2017-07-11 14:18:00

Válaszúton Európa I. rész: Ferenc pápa Európa jövőjéről – P. Szabó Ferenc jegyzete


Az Egyház július 11-én emlékezik Nursiai Szent Benedekre a nyugati szerzetesség megalapítójára, a béke megteremtőjére, az európai kultúra  atyjára és Európa védőszentjére. - Ebből az alkalomból Ferenc pápa a következő Twitter-üzenettel fordult a világhoz: „Európa a világon egyedülálló eszményi és spirituális örökséggel rendelkezik, amely megérdemli, hogy ezt az eszményt eltökélten és megújult frissességgel magunk elé tűzzük.”

Emlékeztetünk arra, hogy pár nappal ezelőtt, július 7-8-án Európa jövőjéről tárgyaltak Hamburgban a G20-ak csúcstalálkozóján.[1] Ferenc pápa Angela Merkel kancellárnak címzett üzenettel fordult a G20 találkozó résztvevőihez. A világméretű párbeszédhez az emberi és keresztény értékek felélesztését hangsúlyozta, amire példát adtak az egyesülő Európa „atyjai”. Idézünk a pápa üzenetéből:

„A valóság fontosabb az elképzelésnél. A XX. század tragikus ideológiáit a piacok teljes autonómiája és a pénzügyi spekuláció új ideológiái váltották fel. Ezek a kirekesztés és a kiselejtezés, a halál fájdalmas útját indítják el. A pápa imádkozik Istenhez, hogy a hamburgi csúcstalálkozót világosítsa meg azoknak az európai és más vezetők példája, akik mindig előtérbe helyezték a párbeszédet és a közös megoldásokat keresték: Schuman, De Gasperi, Adenauer, Monnet és sokan mások.”

Szent Benedek, Európa védőszentje  emléknapján idézünk néhány gondolatot  Ferenc pápa két jelentős beszédéből. A Latin-Amerikából jött pápa az EU vezetői jelenlétében,  az Európai Parlamentben [2]  és a Károly-díj átvételékor[3]  elmondta, miben látja földrész jövőjének biztosítását.

Strasbourgban, utalva pápa elődei megnyilatkozásaira is, Ferenc  pápa arra bátorította az Európai Parlament tagjait, hogy térjenek vissza az Európai Unió alapító atyáinak szilárd meggyőződéséhez, akik olyan jövőt képzeltek el, amely a megosztottságokat leküzdő, a földrész népei közötti békét megvalósító együttműködésen alapul. Ennek az ambiciózus politikai tervnek a középpontjában az emberbe vetett bizalom állt, nem annyira mint állampolgár, vagy mint gazdasági alany, hanem mint személy, aki transzcendens, természetfeletti méltósággal rendelkezik.

A Károly-díj átvételekor szó szerint is idézett a három keresztény politikus megnyilatkozásaiból. „Európát nem egy nap alatt, és nem is átfogó terv alapján fogjuk felépíteni”, idézte Robert Schuman francia politikus szavait. Ma is mindenekelőtt tényleges szolidaritásra van szükség, konkrét nagylelkűségre, csakúgy, mint a második világháborút követő években.

„Értelmemmel és szívemmel, reménnyel és hiú nosztalgiák nélkül, mint egy gyermek, aki Európában, mint anyában, ismét megtalálja életének és hitének gyökerét, egy új európai humanizmusról álmodom, a humanizáció állandó előrehaladásáról, amelyhez szükség van emlékezetre, bátorságra, egészséges és emberi utópiára” – mondta a pápa. Fiatal Európáról álmodik, amely képes még rá, hogy anya legyen, aki gondozza gyermekét, aki testvérként segíti a szegényeket, a befogadást keresőket. „Olyan Európáról, amely érvényre juttatja a betegeket és időseket, hogy ne legyenek leselejtezve. Olyan Európáról, amelyben migránsnak lenni nem bűntény, hanem felhívás egy nagyobb elkötelezettségre az egész emberi lény méltóságával, ahol a fiatalok a becsületesség tiszta levegőjét szívják be, szeretik a kultúra és az egyszerű élet szépségeit, amelyet még nem szennyeztek be a fogyasztói társadalom véget nem érő szükségletei, ahol megházasodni és gyermekeket nevelni felelősség és nagy öröm, nem pedig probléma a munkanélküliség miatt.” A pápa a családok Európájáról álmodik, amelyben a politikák inkább a gyermekek születésére összpontosítanak, mintsem a javak növekedésére. „Olyan Európáról, amely előmozdítja és védelmezi mindenki jogait, anélkül, hogy elfeledné mindenki iránti kötelességeit. Olyan Európáról, amelyről nem lehet elmondani, hogy utolsó utópiája az emberi jogokra irányuló elkötelezettsége volt” – fejezte be beszédét Ferenc pápa, melyet a Károly-díj átvételekor mondott az Európai Unió vezetőinek.                           

(SZF)

[1]http://hu.radiovaticana.va/news/2017/07/07/ferenc_p%C3%A1pa_%C3%BCzenetet_k%C3%BCld%C3%B6tt_a_g20_cs%C3%BAcstal%C3%A1lkoz%C3%B3ra/1323688

[2] Strasbourg, 2014. november 25. = http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-beszede-az-europai-parlamentben

[3] Róma, 2016. május 6. =  http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-beszede-nagy-karoly-dij-atvetelekor-olyan-europarol-almodom
All the contents on this site are copyrighted ©.