2017-07-11 16:31:00

Popiežius Pranciškus papildė šventųjų skelbimo normas


Liepos 11-ąją popiežius Pranciškus pasirašė dokumentą Motu proprio „Maiorem hac dilectionem“ kuriuo, dalinai keisdamas lig šiol galiojusią palaimintųjų ir šventųjų skelbimo tvarką, greta įprastinių beatifikacijos ir kanonizacijos bylų pradėjimo motyvų, tai yra herojiškų dorybių ir kankinystės, įveda dar vieną – "gyvybės paaukojimo“ motyvą.

Popiežiaus dokumentas pradedamas evangelisto Jono užrašytais Kristaus žodžiais: „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“ (Jn 15,13). Ypatingo dėmesio ir pagarbos verti tie krikščionys, kurie, sekdami Kristaus pavyzdžiu ir jo mokymu, laisva valia paaukojo savo gyvybę už kitus ir ištvėrė šiame pasiryžime, - rašo Pranciškus. Artimo meilės įkvėpta ir palaikoma herojiška gyvybės auka yra tikras, tobulas ir pavyzdingas Kristaus sekimas. Jis vertas tokio paties pripažinimo ir gėrėjimosi, kokį tikinčiųjų bendruomenės skiria tiems, kurie laisva valia praliejo kraują kaip kankiniai arba herojiškai liudijo krikščioniškas dorybes. Popiežiaus dokumento įvade taip pat pažymėta, kad palaimintųjų ir šventųjų skelbimo tvarkos pakeitimų klausimas buvo apsvarstytas Šventųjų skelbimo kongregacijos 2016 m. spalio 27 d. plenariniame posėdyje ir kad kongregacija siūlomiems pakeitimams pritarė.

Popiežiaus dokumentą sudaro septyni straipsniai. Pirmajame straipsnyje sakoma, kad „gyvybės auka“ yra naujai įvedamas beatifikacijos ir kanonizacijos bylų pradėjimo motyvas, atskiras nuo kankinystės ir dorybių herojiškumo. Antrajame straipsnyje nurodomi šiai naujai bylų rūšiai privalomi kriterijai: a) laisvas herojiškas gyvybės paaukojimas iš meilės artimui, žinant, kad greitai laukia neišvengiama mirtis; b) ryšys tarp gyvybės paaukojimo ir laukiančios mirties; c) gyvenimas pagal krikščioniškas dorybes iki gyvybės paaukojimo ir po pasiryžimo paaukoti gyvybę iki pat mirties; d) šventumo garsas ir ženklai po mirties; e) stebuklas po Dievo tarno mirties, įvykęs jam užtariant.

Toliau popiežiaus Pranciškaus Motu proprio nurodomi konkretūs pakeitimai, įvedami palaimintųjų ir šventųjų skelbimo tvarką apibrėžiančiuose dokumentuose – 1983 m. apaštališkojoje konstitucijoje „Divinus perfectionis Magister“ ir tais pačiais metais paskelbtose beatifikacijos ir kanonizacijos bylų pradėjimo normose, skirtose vietinių Bažnyčių ganytojams. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.