2017-07-08 14:03:00

Popiežius priėmė naująjį Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektą


Popiežius Pranciškus šeštadienį audiencijoje priėmė Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektą, arkivysk. Luis Francisco Ladaria Ferrer, SJ. Tai buvo pirmoji audiencija po to, kai popiežius jėzuitui arkivyskupui pavedė vadovauti Tikėjimo mokymo kongregacijai, kuriai yra tarnavęs pastaruosius devynerius metus kaip antrasis kongregacijos asmuo. Arkivysk. Ladaria Ferrer tapo kongregacijos sekretoriumi 2008 metais, paskirtas popiežiaus Benedikto XVI, kuris savo ruožtu buvo Tikėjimo kongregacijos prefektas beveik 25 metus. Paskirtas į kongregacijos prefekto pareigas arkivysk. Ladaria Ferrer tuo pačiu tapo prie Tikėjimo kongregacijos veikiančių trijų Šventojo Sosto komisijų, Tarptautinės teologinės, Popiežiškosios biblinės ir „Ecclesia Dei“, pirmininku.

Arkivysk. Ladaria Ferrer, be to, yra popiežiaus sudarytos Komisijos moterų diakonato klausimu pirmininkas, į šias pareigas paskirtas 2016 metų vasarą. Komisijai, kurią sudaro dvylika teologų, biblistų ir istorikų – įskaitant dvasininkus, vienuoles ir pasaulietes, pavesta pasisakyti opiu diakonystės šventimų moterims klausimu; komisija tirs ar Bažnyčioje galima moterų diakonystė atsižvelgiant į pirmykštėse krikščionių bendruomenėse gyvavusias diakonystės formas.

Viena iš pirmųjų naujojo Tikėjimo kongregacijos prefekto Ladaria Ferrer misijų bus jo kelionė į popiežiaus Pranciškaus gimtąją Argentiną ateinančiomis dienomis, praneša Argentinos katalikų naujienų portalas aica.org. Arkivyskupas dalyvaus keliuose susitikimuose, skaitys konferenciją tema „Krikščioniškoji antropologija kaip naujo humanizmo siūlymas“ Salto mieste, Buenos Airių provincijoje, liepos 10-ąją ir dalyvaus tarptautiniame katechetikos simpoziume Popiežiškajame Argentinos katalikų universitete, Buenos Airėse, liepos 11-14 dienomis. Simpoziumas tema „Palaiminti, kurie tiki“ paminės Argentinos Katechetikos Centro įkūrimo penkiasdešimtąsias ir katalikų Bažnyčios katekizmo išleidimo dvidešimt penktąsias metines. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.