2017-07-08 14:07:00

Paskirti Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos pasekretoriai


Popiežius liepos 7 dieną paskyrė tris pirmuosius Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos pasekretorius. Pagal 2016 metų motu proprio „Humanam progressionem“, vietoj keturių socialinių popiežiškųjų tarybų sausio 1-ąją pradėjo veikti nauja Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija, perėmusi kompetencijas iš nustojusių veikti Popiežiškųjų Teisingumo ir taikos, Cor unum, Migrantų ir keliaujančiųjų bei Sveikatos apsaugos sielovados tarybų.

Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijai vadovauja jos prefektas, ganietis kardinolas Peteris Kodžo Appia Turksonas, septynerius metus vadovavęs panaikintajai Popiežiškajai Teisingumo ir taikos tarybai. Birželio mėnesį paskirtas pirmasis dikasterijos sekretorius, Bažnyčios socialinio mokymo ir žmogaus teisių ekspertas iš Prancūzijos, Liono arkivyskupijos kunigas Bruno Marie Duffe. Pagal laikinąjį dikasterijos statutą, su prefektu bendradarbiauja dikasterijos sekretorius ir bent vienas pasekretoris, kurie gali būti pasauliečiai. Popiežius šeštadienį paskyrė tris Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijai pasekretorius. Jie yra:

Kun. Segundo Tejado Munoz, buvęs „Cor Unum“ pasekretoris, pranciškonas t. Nicola Riccardi, Popiežiškojo universiteto Romoje „Anonianum“ Teisingumo ir taikos katedros dėstytojas ir pasaulietė Flaminia Giovanelli, buvusi Teisingumo ir Taikos tarybos pasekretorė.

Bažnyčia pašaukta Evangelijos dvasia siekti integralios žmogaus pažangos; ji ugdoma rūpinantis teisingumu, taika, saugant gamtą. Dėl to, pagal Dikasterijos statutą, jos žinioje yra migrantai, pabėgėliai, ligoniai, žmonės be pilietybės, cirkininkai, klajokliai, keliaujantys, skurdą kenčiantys, atstumti ir marginalizuojami žmonės, nuo karinių konfliktų ir stichinių nelaimių nukentėję žmonės, kaliniai, bedarbiai, vergystės ir kankinimų aukos.

Vienam diskasterijos skyriui, rūpinimosi migrantais ir pabėgėliais, vadovauja pats popiežius, jo įsakmiu nurodymu, patvirtintu Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos statute. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.