2017-07-07 16:50:00

Permainos Italijos vyskupijose. Popiežius paskyrė naujų ganytojų


Milano arkivyskupijai paskirtas naujas ganytojas. Popiežius Pranciškus naujuoju arkivyskupu metropolitu paskyrė iš Milano kilusį arkivyskupijos generalinį vikarą vyskupą Mario Enrico Delpini, kuriam liepos 29 sukanka 66 metai. Naujasis Milano arkivyskupas metropolitas Delpini pakeičia kardinolą Angelo Scola Ambraziejaus Soste, kuris laikomas svarbiausiu po Romos.

Naujasis Milano ganytojas gimė Galarate, Vareses provincijoje, kuri priklauso Milano arkivyskupijai. Mario Enrico Delpini kunigu įšventino kardinolas Colombo, buvęs Milano arkivyskupas, 1975 metais, o savo vyskupu augziliaru konsekravo kardinolas Tettamanzi, Milano arkivyskupas emeritas, 2007 metais.

Milano arkivyskupas Scola, kuriam amžiaus 75-ji metai sukako praėjusį lapkritį, savo generaliniam vikarui Delpini buvo pavedęs pagrindinę atsakomybę už kunigų formaciją, sferą kurioje Mario Enrico Delpini darbavosi eilę metų kaip teologijos dėstytojas, seminarijų koordinatorius, pašaukimų ir įšventintųjų delegatas bei Milano kunigų seminarijos rektorius. Delpini pastaruosius penkerius metus Milane buvo arkivyskupo generalinis vikaras, Lombardijos vyskupų konferencijos, Kunigų ir pašvęstųjų komisijos sekretorius.

*

Popiežius Pranciškus tą patį penktadienį, liepos 7 dieną, Turino metropolijoje naujuoju Pinerolo vyskupu paskyrė 56 metų mons. Derio Olivero, buvusį Fossano generalinį vikarą, tarpdiecezinės seminarijos docentą, vyskupijos pašaukimų pastoracijos, kultūros reikalų, jaunimo ir turizmo sielovados įgaliotinį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.