2017-07-07 12:20:00

Ferenc pápa üzenetet küldött a G20 csúcstalálkozóra: Hangot adni a szegényeknek


A G20-ak vezetői július 7–8-án Hamburgban üléseznek. A G20 német elnökségének témája „A behálózott világ alakítása”. Az ülésen a vezetők elsősorban a gazdaságpolitika, a pénzügyi politika, a klímapolitika, a kereskedelempolitika, a foglalkoztatáspolitika és a fejlesztéspolitika körébe tartozó kérdésekkel foglalkoznak. További globális jelentőségű terület a migráció, a menekültáramlatok, valamint a terrorizmus elleni küzdelem, amelyek szintén szerepelnek az ülés napirendjén.

Ferenc pápa Angela Merkel kancellárnak címzett üzenettel fordul a G20-as találkozó résztvevőihez. Nagyra értékeli az eddig megtett erőfeszítéseket a kormányozhatóság és a világgazdasági stabilitás terén. Ezt követően utalva Evangelii Gaudium k. apostoli buzdítására a pápa négy alapelvet ajánl a figyelmükbe egy testvériesebb, igazságosabb és békésebb társadalom építéséhez: az idő fontosabb a térnél, az egység előrébb való a konfliktusnál, a valóság fontosabb az elképzelésnél, az egész fontosabb a részeknél.

Az idő fontosabb a térnél. A világ problémáinak a súlyossága, összetettsége és egymással való összefüggése olyan mértékű, hogy nem léteznek azonnali és mindent kielégítő megoldások – fogalmaz a pápa. Az időben szükségszerűen kiterjedő hatékony megoldás akkor lehetséges, ha a folyamat végső célja világosan jelen vannak annak tervezési folyamatában. A kormányzók szívében és értelmében, valamint a politikai intézkedések mindegyik megvalósítási fázisában abszolút elsőbbséget kell adni a szegényeknek, a menekülteknek, a szenvedőknek, a kitelepítetteknek, a kirekesztetteknek, nemzetre, fajra, vallásra vagy kultúrára való tekintet nélkül, valamint el kell utasítani a fegyveres konfliktusokat.

Ferenc pápa felhívással fordul a G20 csúcstalálkozó résztvevőihez a Dél-Szudánban, a Csád-tó völgyében és az Afrika szarvában, valamint a Jemenben kialakult helyzet miatt, ahol 30 millió ember nem jut ételhez és vízhez a túlélés érdekében. Sürgősen tegyenek lépéseket és adjanak azonnali támogatást ezeknek a népeknek. A segítségnyújtás a világgazdaság középtávú reformja iránti elkötelezettség komolyságának és őszinteségének jele lesz és egyben a fejlődés hatékonyságának garanciája.

Az egység előrébb való a konfliktusnál. Ferenc pápa megismétli XV. Benedek száz évvel ezelőtti felhívását, amelyben akkor a háborúban álló népek vezetőit kérte, hogy vessenek véget az értelmetlen mészárlásnak. A fenntartható fejlődés célkitűzéseinek megvalósítása a pápa szerint nem lehetséges, ha a felek nem kötelezik el magukat a konfliktusok szintjének jelentős csökkentése mellett. Meg kell állítani a fegyverkezési versenyt és el kell utasítani a közvetlen vagy közvetett részvételt a konfliktusokban, valamint őszintén és átlátható módon kell megvitatni az eltérő véleményeket. Tragikus ellentmondás és következetlenség a látszat egység a gazdasági vagy társadalmi közös fórumokon illetve a háborús összeütközések akart vagy elfogadott elhúzódása – mutatott rá a pápa.

A valóság fontosabb az elképzelésnél. A XX. század tragikus ideológiáit a piacok teljes autonómiája és a pénzügyi spekuláció új ideológiái váltották fel. Ezek a kirekesztés és a kiselejtezés, a halál fájdalmas útját indítják el. A pápa imádkozik Istenhez, hogy a hamburgi csúcstalálkozót világosítsa meg azoknak az európai és más vezetők példája, akik mindig előtérbe helyezték a párbeszédet és a közös megoldásokat keresték: Schuman, De Gasperi, Adenauer, Monnet és sokan mások.

Az egész fontosabb a részeknél. A problémákat a maguk konkrétságában kell megoldani, a szükséges figyelmet szentelve sajátosságaiknak. Ahhoz, hogy tartós megoldásokat találjunk, szélesebb látókörben kell a problémákra tekinteni és figyelembe kell venni a következményeket minden ország és állampolgár számára, továbbá tiszteletben kell tartani véleményeiket. Utalt XVI. Benedek pápa gondolatára, hogy a G20-ak képviselik a világ termelésének 90%-át, ugyanakkor a nagy többség, amely gazdasági szempontból a másik 10%-ot képviseli, szenvedi el a gazdasági válságok következményeit, amelyekért azonban a legkevésbé felelnek. Nekik van a leggyengébb hangjuk a világpolitikai szintéren, pedig a legnagyobb képességgel rendelkeznek, hogy hozzájáruljanak mindenki fejlődéséhez. Ferenc pápa arra buzdított, hogy mindig viszonyítási pontként kell kezelni az ENSZ-et és regionális ügynökségeit, tiszteletben kell tartani a nemzetközi egyezményeket és elő kell mozdítani a multilateralizmust, hogy a megoldások valóban egyetemesek és tartósak legyenek, mindenki javára szolgáljanak.

Üzenete végén Ferenc pápa áldását adja a G20 találkozó résztvevőire és reméli, hogy a nemzetközi közösség erőfeszítései az innovatív, egymáshoz kapcsolódó, fenntartható, a környezetet tiszteletben tartó és minden népet és személyt befogadó fejlődés egy új korszakát indítják el.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.