2017-07-06 14:17:00

Mirė Joaquin Navarro Valls


Trečiadienį, liepos 5 vakarą mirė Joaquin Navarro Valls, pirmas Šventojo Sosto spaudos salės direktorius pasaulietis. Aštuoniasdešimtmetis Opus Dei prelatūros narys mirė nuo vėžio ligos savo namuose Romoje, palydėtas su juo gyvenusių Opus Dei tikinčiųjų. Iš Ispanijos kilusio Navarro Valls vardas neatsiejamai susijęs su šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II, kuris jį paskyrė Spaudos salės direktoriumi 1984 metais. Žurnalistu tapęs gydytojas Navarro Valls Vatikano komunikacijų sistemoje paliko ryškų pėdsaką kaip popiežių atstovas spaudai, tarnavęs Jonui Pauliui II iki jo mirties 2005 metais ir Benediktui XVI per jo popiežiavimo pirmuosius metus, iš viso eidamas Spaudos salės direktoriaus pareigas dvidešimt dvejus metus.  

Joaquin Navarro Valls gimė Kartagene, Ispanijoje 1936 metais, baigęs medicinos studijas, kurį laiką vertėsi gydytojo praktika, taip pat dėstė mediciną universitete. Žurnalistu tapo vėliau: baigė du fakultetus – žurnalizmo ir komunikacijos mokslų. Pradėjo dirbti kelių Ispanijos laikraščių korespondentu Romoje. Kurį laiką vadovavo užsieniečių žurnalistų Romoje asociacijai. Kaip Opus Dei prelatūros komunikacijų atstovui, Navarro Valls teko pranešti apie prelatūros steigėjo šv. Josemaria Escriva mirtį Romoje 1975 metais.

Paskirtas Šventojo Sosto spaudos salės direktoriumi, Joaquin Navarro Valls tapo labai artimu šv. Jono Pauliaus II bendradarbiu. Pasak Navarro Valls įpėdinio t. Federico Lombardi, jį galima laikyti viena iš svarbiausių nepaprasto pontifikato figūrų. Be savo tiesioginių pareigų, kaip Spaudos salės direktoriaus, Navaro Valls vykdė jam pavestas ypatingas diplomatines misijas, keletą kartų buvo narys Šventojo Sosto delegacijų, dalyvavusių Jungtinių Tautų pasaulinėse konferencijose, lydėjo popiežių Apaštališkosiose kelionėse, vykdydavo specialias misijas svarbioms kelionėms parengti pvz. popiežiaus istorinę kelionę į Kubą, eilę metų pastoviai su keliais kitais asmenimis kartu su popiežiumi Jonu Pauliumi II praleisdavo vasaros atostogas kalnuose. Popiežius labai vertino jo tarnystę, pilnutinai pasitikėjo juo, pasakė t. Lombardi.

Nuoširdžiai žavėjęsis „didžiuoju komunikatoriumi“ Jonu Pauliumi II jo atstovas spaudai Navarro Valls, 1993 metais pasakė esąs tikras, kad dar „turės atsilyginti su Dievu už nepaprastą likimą, kad galėjo taip artimai dirbti su žmogumi, prie kurio esant buvo galima pajusti iš jo pulsuojančią malonę. Ji pajuntama ypač popiežiaus gilioje maldoje ir per sprendimus, kuriuos darė šios maldos pasekmėje“.

Kartą paklaustas apie 2005 metais mirusio popiežiaus Jono Pauliaus II gausių mokymo dokumentų dvasinį paveldą Navarro Vallso patikino, kad pati gražiausia šv. Jono Pauliaus II enciklika buvo toji, kurios jis neparašė, o paliudijo savo gyvenimu ir liga. „Jono Pauliaus II „penkioliktoji enciklika“ sudaryta iš jo tikrojo gyvenimo buvo nepaprastas krikščioniškojo tikėjimo ir žmogaus kančios pavyzdys“, pasakė Jono Pauliaus II kanonizavimo proga Joaquin Navarro Valls.

Dabartinis Šventojo Sosto spaudos salės direktorius Greg Burke, per Tviterio socialinį tinklą pranešdamas apie istorinio pirmtako mirtį Joaquin Navarro Valls kaip pasauliečio, krikščionio, žurnalisto ir spaudos atstovo braižą susumavo taip: „Stumiamas malonės“.

Joaquin Navarro Valls pašarvotas Romos Šv. Eugenijaus bazilikos zakristijoje, laidotuvių Mišios bus aukojamos toje pačioje šventovėje penktadienį, liepos 7 d., 11 val. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.