2017-07-04 16:54:00

Popiežius maldos intencijoje kreipiasi į nutolusius nuo tikėjimo


Antradienį Vatikane paskelbta popiežiaus Pranciškaus maldos intencija liepos mėnesiui, Youtube paskyrose jau  paskelbtas Popiežiaus maldos intencijos video įrašas. Popiežius video įraše ragina: 

„Niekuomet neužmirškime, kad mūsų džiaugsmas yra Jėzus Kristus, jo ištikima meilė yra neišsenkanti.

Kai krikščionis tampa liūdnas reiškia, kad jis nutolo nuo Jėzaus.

Tokiuose momentuose nereikia palikti jo vieno. Turime jam pasiūlyti krikščioniškąją viltį; taip, tai daryti žodžiu, tačiau dar labiau - savo liudijimu, laisve ir džiaugsmu.

Melskimės už mūsų brolius, nutolusius nuo tikėjimo, kad jie, mūsų maldos ir Evangelijos liudijimo padedami, galėtų iš naujo atrasti krikščioniškojo gyvenimo grožį.“

Maldos intencija, kurios platinimas pavestas Popiežiaus tarptautiniam maldos tinklui (Maldos Apaštalavimui), liepos mėnesiui atkartoja popiežiaus kalbą, pasakytą 2013  gruodžio 15 dieną, kuomet Bažnyčios liturgija minėjo džiūgavimo sekmadienį – „Gaudete!“ arba Trečiąjį Gavėnios sekmadienį.

Popiežius Pranciškus tą kartą kalbėjo, jog „Bažnyčia nėra liūdnų žmonių prieglauda, o džiaugsmo namai! Tie, kurie yra liūdni, atranda Bažnyčioje tikrą džiaugsmą!“

„Evangelijos džiaugsmas nėra bet koks džiaugsmas, sakė anuomet popiežius. Jo priežastis yra žinojime, jog esi priimtas ir mylimas Dievo. Dievas atėjo mūsų išgelbėti, padėti ypač tiems, kurių širdis yra pasimetusi. Jo buvimas tarp mūsų mus sustiprina, sutvirtina, padrąsina, suželdina dykumą ir stepes, mūsų gyvenimą, kai jis išdžiūva. Kada jis išdžiūva? Kai nėra Dievo Žodžio ir Dvasios meilės vandens. Kad ir kokios didelės būtų mūsų ribos ir mūsų paklydimai, mums nėra leistina būti drungniems ir svyruojantiems prieš sunkumus ir savo silpnumus. Priešingai, esame kviečiami sustiprinti savo rankas, savo kelius, turėti drąsos ir nebijoti, nes mūsų Dievas visada mums parodo savo gailestingumo didybę. Jis mums teikia jėgų eiti pirmyn, Jis visada yra su mumis, mums padeda eiti pirmyn. Tai Dievas, kuris mums trokšta gero, mus myli ir todėl yra su mumis, kad sustiprintų ir padėtų eit pirmyn. Drąsos! Visada pirmyn!

Su Dievo pagalba, sakė popiežius Pranciškus, mes visada galime pradėti iš naujo. Tačiau kaip pradėti iš naujo? Kažkas pasakys: „Tėve, tiek esu padaręs... esu didelis nusidėjėlis, didelė nusidėjėlė... Negaliu pradėti iš naujo“.

Apsirinki! Tu gali pradėti iš naujo. Kodėl? Nes Jis tavęs laukia, yra arti tavęs, tave myli, yra tau gailestingas, tau atleidžia, tau suteiks jėgų pradėti viską iš naujo. Visiems padės. Esame pajėgūs atverti akis, įveikti liūdesį, verksmą, pradėti naują giesmę. Šis džiaugsmas išlieka ir išbandyme, kančioje, nes nėra paviršutinis džiaugsmas, jis pasiekia žmogaus, kuris save patiki Dievui ir pasitiki Juo, gilumas.

Krikščioniškas džiaugsmas, kaip ir viltis, remiasi Dievo ištikimybe, tikrume, kad Jis visada ištęsi savo pažadą. Pranašas Izaijas ragina tuos, kurie pametė kelią pasitikėti Dievo ištikimybe, nes Jo išgelbėjimas netrukus įsiverš į jų gyvenimus. Daugybė sutiko Jėzų savo kelyje, širdyje patirdami ramybę ir džiaugsmą, kurio niekas negalės atimti. Mūsų džiaugsmas yra Jėzus Kristus, jo ištikima meilė yra neišsenkanti. Kai krikščionis tampa liūdnas, reiškia, kad jis nutolo nuo Jėzaus. Tada nereikia palikti jo vieno. Turime melstis už jį ir padėti pajusti bendruomenės šilumą“, sakė popiežius Pranciškus 2013 metais, šį liepos mėnesį skyręs maldai už nutolusius nuo tikėjimo. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.