2017-07-01 14:47:00

Vokietijos vyskupai nepritaria Parlamento sprendimui įteisinti vienos lyties asmenų santuokas


Birželio 30 d. Vokietijos parlamentui nubalsavus už įstatymo priėmimą, kuris atveria kelią vienos lyties asmenų santuokai, Vokietijos vyskupai išreiškė nepritarimą. Berlyno arkivyskupas Heiner Koch, Vokietijos vyskupų konferencijos šeimų sielodavos vadovas, išreiškė kritinį požiūrį, kad Vokietijos parlamentas nubalsavo už vienos lyties santuokos legalizavimą. „Apgailestauju, kad įstatymų leidėjai pakeitė esminį santuokos sąvokos apibrėžimą, kad nebeliko diferencijavimo tarp skirtingų partnerystės formų“, - pranešime rašo arkivyskupas, pabrėždamas, kad skirtingos santykių formos nereiškia diskriminacijos. Jei santykių apsaugojimas ir bendros atsakomybės prielaida dabar tampa pateisinimu santuokos atvėrimui, tai reiškia, kad pakeičiamas esminis tradicinės santuokos sąvokos turinys. Jis apgailestauja, kad tradicinė santuokos sąvoka „praskiesta“. „Liūdna, kad santuokos institutas pajungtas politinėms strategijoms. Santuoka to nenusipelno“, - teigia Berlyno arkivyskupas.

Vyskupas Koch pabrėžia, kad Bažnyčios supratimo apie santuoką ir jos sakramentinę prigimtį įstatymas nepakeičia ir kad katalikai turi toliau viešai pristatyti santuokos tikrovės tarp vyro ir moters tiesą ir gėrį. „Vokietijos Konstitucijos tėvai suteikė tokią garbingą vietą santuokai, nes norėjo apsaugoti ir sustiprinti tuos, kurie kaip motina ir tėvas nori duoti gyvybę savo vaikams.  Apgailestauju, kad įstatymų leidėjai apleido pamatinius santuokos sąvokos aspektus, kad galėtų įteisinti vienos lyties partnerystes“, - sakė Koch.

Vienos lyties santuokų įteisinimo įstatymo projektas, kuris, sakoma, buvo netikėtai įtrauktas į penktadienio darbotvarkę, Žemesniuosiuose Vokietijos parlamento rūmuose priimtas 393 balsais už,  226 prieš ir  4 susilaikius. Vokietijos kanclerė Angela Merkel pati balsavo prieš santuokos apibrėžimo pakeitimą, pabrėždama palaikanti tradicinę santuoką tarp vyro ir moters.


Vokietijos vyskupų konferencija, Miuncheno arkivyskupas kardinolas Reinhard Marx kritikuoja Parlamento sprendimą, akcentuodami, kad santuoka, ne tik iš krikščioniško požiūrio taško, yra gyvybės ir meilės ryšys tarp vyro ir moters kaip esminė gyvenimo sąjunga, atvira gyvybei. Valstybė ir toliau turi saugoti bei puoselėti santuoką tokia forma.

Nuo 2001 m. Vokietijoje buvo legalizuotos vienos lyties asmenų civilinės sąjungos.  Tačiau dabar vienos lyties poros turės santuokai lygią įstatymų apsaugą ir galės įsivaikinti vaikus. Priimdama šį įstatymą, Vokietija prisijungia prie daugiau nei 20 valstybių,  kurios per pastaruosius 16 metų įteisino vienos lyties asmenų santuokas, tarp jų Airija ir, iš dalies, JAV. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.