2017-06-29 11:52:00

Kardinal Pell återvänder till Australien efter anklagelser


Pressmeddelande angående kardinal Pell, som efter anklagelser mot honom nu tar tjänstledigt för att återvända till Australien:

Den Heliga Stolen har med sorg tagit emot nyheten om anklagelserna som har lämnats in i Australien mot kardinal George Pell för decennier gamla handlingar som har tillskrivits honom. Efter att ha hört om anklagelserna har kardinal Pell, med full respekt för de civilrättsliga lagarna, beslutat att återvända till sitt land för att bemöta anklagelserna mot honom, medveten om vikten i hans deltagande för att säkerställa att processen genomförs rättvist och främjar sökandet efter sanningen.

Den helige fadern, har blivit informerad av kardinal Pell, och har beviljat kardinalen tjänstledighet så att han kan försvara sig. Under prefektens frånvaro fortsätter ekonomisekretariatet att bedriva sina institutionella uppgifter. Sekreterarna kommer att stanna kvar på sina tjänster för att fortsätta arbetet med avdelningens vanliga angelägenheter, donec aliter providatur. Den Helige Fadern, som har uppskattat kardinal Pells ärlighet under hans tre års arbete i den romerska kurian, är tacksam för hans samarbete, och i synnerhet för hans energiska engagemang för reformerna inom den ekonomiska och administrativa sektorn, liksom hans aktiva deltagande i kardinalsrådet (C9).

Heliga Stolen uttrycker sin respekt för det australiensiska rättssystemet som ska ta ställning till de frågor som ställts. Samtidigt är det viktigt att påminna om att  kardinal Pell öppet och upprepade gånger har fördömt de övergrepp som har begåtts mot minderåriga som omoraliska och oacceptabla. Han har tidigare samarbetat med australiensiska myndigheter (till exempel i hans deponering inför kungliga kommissionen). Han har stött den påvliga kommissionen för skydd av minderåriga, och slutligen har han som biskop i Australien, infört system och förfaranden både för att skydda minderåriga och att ge bistånd till offer för övergrepp
All the contents on this site are copyrighted ©.