2017-06-29 16:13:00

Ferenc pápa Úrangyala imádsága Szent Péter és Pál apostolok ünnepén: a Város védőszentjei az Úr hűségét tanúsítják


A szentmisét követően a pápa az Úrangyala imádság előtt mondott beszédében Péter és Pál apostolok szerepére utalt, amelyet az ősegyházban töltöttek be. Utalt az egyházi hagyományra, mely őket „oszlopoknak” nevezte, melyre a látható egyház építménye nehezedett. Mindketten vérük ontásával pecsételték meg tanúságtételüket. A pápa a szentmise olvasmányaira utalt, melyek elmondják hitük és tanúságtételük motívumait.

Péter és Pál apostol a küldetés hasonló útját járták be, mindig a szabadító Úrral együtt

Péter apostol az Apostolok Cselekedetei szerint csodálatos módon szabadult ki jeruzsálemi börtönéből, ahová Heródes király vetette őt, hogy majd a nép elé vezettesse. Ám az Úr kimentette őt, hogy bevégezhesse evangelizáló küldetését előbb Jeruzsálemben, aztán Rómában, minden erejét a keresztény közösség szolgálatába állítva.

Pál apostol ugyancsak megtapasztalta az ellenségeskedést és őt is az Úr szabadította meg abból. Az Úr követeként számos várost felkeresett, ahol mind a pogány lakosság mind saját hitsorsosai részéről erős ellenállásba ütközött. Péter és Pál szabadulás történetei felfedik a két apostol útjának közös vonását: mindketten az Úr követei, hogy hirdessék az örömhírt nehéz, sokszor ellenséges körülmények között. Mindketten személyes sorsukkal tanúsítják, hogy az Úr mindig mellettük állt és ez ma is azt jelenti, hogy Jézus mellettünk áll most is, velünk együtt jár és nem hagy el bennünket – hangsúlyozta a pápa. Főként a nehézség idején nyújtja ki a kezét utánunk és megszabadít bennünket az ellenségtől. Ám a legfőbb ellenség a bűn és a gonosz, mely a bűnre indít bennünket. Végül Ferenc pápa Szűz Mária, az Apostolok Királynéja közbenjárását kérte, főként Róma városa számára, melynek a két apostol a fővédőszentje. Az Úr jósága tartsa meg és segítse a római népet, hogy békében és egyetértésben éljen.

Pápai köszöntések

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa köszöntötte a frissen kreált öt új bíborost és a metropolita érsekeket, arra buzdítva őket, hogy örömmel végezzék küldetésüket az evangélium hirdetése szolgálatában, közösségben az egész egyházzal. Szeretettel üdvözölte a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus küldöttségét, majd a római népet köszöntötte a város búcsúnapja alkalmából, melyet széppé tettek sokfelé a díszes virágszőnyegekkel, este pedig a Piazza del Popolo-n az immár hagyományossá vált Girandola tűzijátékkal.

(vl)           
All the contents on this site are copyrighted ©.