2017-06-28 17:43:00

Kardinolo Vincento Nichols pastabos Seime apie prekybą žmonėmis


Britų kardinolas Vincentas Nichols praėjusį sekmadienį dalyvavo Teofilio Matulionio skelbimo palaimintuoju iškilmėje Vilniuje, kaip Europos Vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininkas, tačiau pirmadienį į Lietuvos Respublikos Seimą atvyko kaip šv. Mortos grupės pirmininkas ir dalyvavo diskusijoje „Prekyba žmonėmis: globalizacija, vertybės, socialinė atskirtis ir partnerystės svarba“. Prie diskusijos prisidėjo Seimo nariai, Vidaus reikalų ministerijos ir policijos vadovai, žurnalistai ir ekspertai. 

Mortos grupė yra bendras policijos ir Bažnyčios vadovų tinklas  36-iose, šiuo metu, valstybėse, įsteigtas 2014 metais. Jo surengtuose susitikimuose kelis kartus dalyvavo, greta kitų valstybių policijos vadovų,  Lietuvos policijos aukščiausi pareigūnai. Šis tinklas sukurtas ieškant būdų geriau pasipriešinti prekybai žmonėmis, prevencijai.

Kardinolas Nichols pabrėžė, savo, kaip Bažnyčios lyderio, įsipareigojimo motyvą: tai pareiga ginti kiekvieno asmens orumą, bet kokiomis aplinkybėmis ir bet kokiu laiku. Šis orumas nepriklauso nuo asmens sugebėjimo ar statuso, bet yra įsišaknijęs asmens egzistencijos gelmėje, žmogiškos gyvybės dovanoje, gautoje iš Dieviškojo Kūrėjo, save apreiškusio kaip mylintį Tėvą. Tuo tarpu prekyba žmonėmis atima šį orumą ir paverčia žmogų daiktu vartojimui. Vertinama, kad per dvidešimt milijonų asmenų yra šiuolaikinės vergovės aukos, tai gėdos žymė visai žmonijos šeimai.

Britų kardinolas paminėjo tris dalykus, kurie atvedė iki šv. Mortos grupės įsteigimo. Pirma, tai buvo asmeniškas susitikimas ir pokalbis, prieš penkerius metus, su prekybos ir priverstinės prostitucijos auka, kuri papasakojo širdį veriančią istoriją. Tai buvo jauna britė, parduota Italijoje.

Antra, tai buvo pažinimas bendro darbo tarp moterų vienuolių ir Londono policijos, kuris iš tiesų leido pagelbėti aukoms ir patraukti atsakomybėn kaltuosius. Iš pradžių tarp abiejų pusių pasitikėjimo nebuvo, mat policija siekė atsakomybėn patraukti tas pačias moteris, kurioms vienuolės siekė padėti. Bet su laiku pasitikėjimas buvo sukurtas, pasikeitė požiūris ir procedūros.

Trečias veiksnys buvo popiežiaus Pranciškaus padrąsinimas ir paraginimas tęsti ir plėsti tokio pobūdžio policijos ir Bažnyčios vadovų bei institucijų bendradarbiavimą, į kurį, kaip dar kartą priminė kardinolas Nichols, jau įsitraukė nemažai šalių. Jis išvardijo darbo kryptis Jungtinėje Karalystėje: tai sąmoningumo žadinimas ir tikrovės pažinimas, aukų globa ir sielovada, pagalba reintegruotis, gerų praktikų analizė šv. Marijos universiteto Londone „Šiuolaikinės vergovės studijų“ centre. Tai taipogi prevencinis darbas su potencialiomis aukomis žemėje ir jūroje, tarp migrantų bendruomenių. Šv. Mortos grupės patirtis prisidėjo prie Jungtinės Karalystės nepriklausomo kovos su šiuolaikine vergove komisaro Kevino Hylando pastangų įterpti kovą prieš prekybą žmonėmis tarp Jungtinių Tautų vystymosi programos punktų.

Bažnyčia ir policija, dirbdami kiekvienas savo kompetencijos ribose, per laiką sukūrę tarpusavio pasitikėjimą, iš tiesų gali prisidėti prie bendrojo gėrio, reziumavo kardinolas. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.