2017-06-27 13:13:00

Tietoa konsistorista


Tukholman piispa Anders Arboreliuksesta tehdään kardinaali keskiviikkona 28. kesäkuuta 2017 Pietarinkirkossa pidettävässä konsistorissa. Konsistori (lat. consistorium) on paavin johtama kardinaalien täysistunto. Uusien kardinaalien asettamista varten järjestetyssä konsistorissa paavi lausuu seuraavat asettamissanat:

”Kaikkivaltiaan Jumalan, pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin sekä omalla auktoriteetillamme luomme ja juhlallisesti julistamme seuraavat veljemme pyhän roomalaisen kirkon kardinaaleiksi...”

Uudet kardinaalit antavat seuraavan uskollisuudenlupauksen:

”Minä N., pyhän roomalaisen kirkon kardinaali, lupaan ja vannon, tästä päivästä edespäin niin kauan kuin elän, pysyä uskollisena Kristukselle ja Hänen evankeliumilleen, aina uskollisena pyhälle, apostoliselle, roomalaiselle kirkolle, autuaalle Pietarille [paavin] persoonassa, tulla Rooman papiston jäseneksi ja tehdä entistä läheisemmin yhteistyötä Franciscuksen sekä hänen kanonisesti valittujen seuraajiensa kanssa, pysyä sanoissani ja teoissani aina yhteydessä katoliseen kirkkoon, olla saattamatta kenenkään tietoon asioita, jotka minulle on luottamuksellisesti uskottu, asioita, jotka saattaisivat tuottaa vahinkoa tai häpeää pyhälle kirkolle, suorittaa tunnollisesti ja uskollisesti tehtävät, joihin minut kutsutaan kirkkoa palvellessani, lakien asettamien normien mukaisesti. Jumala minua auttakoon”.

Jokainen kardinaali saa kardinaalin biretan, kardinaalin sormuksen ja hänet asetetaan jonkin Roomassa historiallisesti sijainneen kirkon johtajaksi. Tämä ilmaisee kardinaalin tehtävää tukea paavia Rooman kaupungin pastoraalisessa hoitamisessa. Kardinaalin biretan punainen väri symboloi valmiutta marttyyriuteen. Lopuksi paavi antaa kardinaalit luovan bullan, mitä seuraa rauhantervehdys sekä Isä meidän –rukous.

Kardinaalit, joilla ei ole todellista hiippakuntaa hoidettavanaan, asuvat Roomassa. Muut kardinaalit matkustavat Roomaan paavin kutsuessa.
All the contents on this site are copyrighted ©.