2017-06-27 14:12:00

Kardinalskollegiet - så ser det ut efter konsitoriet


Konsistoriet den 28 juni blir påven Franciskus 4:e konsistorium – ett om året sen han blev påve. Han har med morgondagens konsistorium tillsatt, eller skapat som är verbet som används, 60 kardinaler. Av de är visserligen 10 italienare men hans val präglas av den periferi, både geografisk, andlig och social, som han så ofta talar om, och flera länder som aldrig har haft en kardinal tidigare har fått det med påven Franciskus. Som nu Sverige, Mali, Laos och tidigare Bangladesh, Malaysia, Mauritius och Centralafrikanska Republiken, som även ser kardinalskollegiets yngsta kardinal, Dieudonne’ Nzapalainga. Den äldste levande kardinalen är José de Jesús Pimiento Rodríguez, född 1919.

Med de 5 nya kardinalerna räknar kardinalskollegiet 121 kardinaler under 80 år, som får välja eller kan bli valda till påve vid en konklav, ett påveval: och 104 kardinaler som är över 80 år. Sedan påven Paulus VI får endast kardinalewr under 80 år rösta vid påveval

Av de 121 som är under 80 år kommer 53 från Europa, och av dem är 24 italienare. 17 från Nordamerika, 5 från Centralamerika, 12 från Sydamerika, 15 från Asien, 15 från Afrika och 4 från Oceanien. . Av kardinalerna under 80 år blev 19 kardinaler under Johannes Paulus II:s pontifikat; 53 kardinaler under Benedictus XVI:s pontifikat och 49 under påven Franciskus pontifikat. Allt som allt tillsatte påven Johannes Paulus II 210 kardinaler och Benedictus XVI 90 kardinaler.

De fem nya kardinalerna är alla under 80 år: ärkebiskopen av Bamako i Mali, Jean Zerbo är 74 år gammal, ärkebiskopen av Barcelona, Juan José Omella är 71 år; den apostoliske vikarien för Paksé i Laos, Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun är 73 år; hjälpbiskopen i ärkestiftet San Salvador i El Salvador, Gregorio Rosa Chávez är 75 år och biskop Anders Arborelius är 68 år gammal.

Fram till idag har 253 av den katolska kyrkans 266 påvar kommit från Europa och av de 217 från Italien. Påven Franciskus väljer kardinaler från hela den världsvida kyrkan för att göra kardinalskollegiet mer internationellt.

Kardinalskollegiet har en tusenårig historia och är idag uppbyggt med en kardinal dekan som ordförande, idag Angelo Sodano. Camrlengo är den kardinal som har ansvaret när påven är död innan en ny påve är vald. Från december 2014 har kardinal Tauran den rollen.

Kardinaler kan antingen vara kardinalbiskopar, kardinalpräster eller kardinaldiakoner. Kardinalbiskoparna, som före utnämningen måste inneha en biskopsstol, är även biskop av något av de suburbikariska stiften, dvs stiften i Roms förort. Tre patriarker inom de katolska östkyrkorna innehar titeln kardinalbiskop, men de är inte tilldelade något suburbikariskt stift.

De flesta kardinaler är kardinalpräster. De prelater som utses till kardinalpräst är vanligtvis biskopar eller ärkebiskopar för betydelsefulla stift runtom i världen; vissa kan dock inneha poster vid den romerska kurian. Varje kardinalpräst tilldelas en titelkyrka i Rom, även om han är biskop eller ärkebiskop i ett stift någon annanstans. Detta för att markera att en kardinal även tillhör Roms stift i sin roll som Roms biskops, påvens, rådgivare. 

Idag finns det 162 titelkyrkor för kardinalpräster i Rom. De som är vakanta är Santa Croce in Gerusalemme, San Silvestro in Capite, Sant'Onofrio, Santa Maria Nova (Nu kallad Santa Francesca Romana), Sant'Antonio da Padova in Via Merulana, Santa Maria degli Angeli och San Marco Evangelista al Campidoglio. 

Kardinaldiakon är den lägsta rangen bland kardinalerna. De som utnämns till kardinaldiakoner är vanligtvis ämbetsmän vid den romerska kurian eller prelater som uppnått åttio års ålder. En kardinal som varit kardinaldiakon i minst tio år kan ansöka om att få bli utsedd till kardinalpräst.

Den äldste kardinaldiakonen kallas kardinalprotodiakon. Han har bland annat till uppgift att från Peterskyrkans loggia tillkännage namnet på den nye påven efter en avslutad konklav. Den 19 april 2005 var det Jorge Arturo Medina Estévez som meddelade att kardinal Joseph Ratzinger hade valts till ny påve. Den 13 februari 2013 var det Jean-Louis Tauran som meddelade att kardinal Jorge Bergoglio hade valts till ny påve. Den nuvarande kardinalprotodiakonen heter Renato Raffaele Martino.

Vid vissa omständigheter kan påven utnämna en eller flera kardinaler in pectore, som betyder ’i hjärtat’, d.v.s. i hemlighet, på grund av att ett offentliggörande skulle kunna leda till förföljelser av kristna eller på annat sätt skada Kyrkan.

Kyrkans periferi och Rom framställs ibland som om de vore i konflikt med varandra, men hjulet behöver både det centrala navet och den yttre fälgen för att rulla och särskilt ekrarna som förenar de båda. Kardinalerna är ekrarna. Spänningen mellan fälgen och navet, spänningen mellan Rom och periferin, liksom spänningen i kardinalskollegiet, har aldrig oroat påven Franciskus. Snarare tvärtom, ser han den som positiv och nödvändig.
All the contents on this site are copyrighted ©.