2017-06-27 14:45:00

Ferenc pápa fogadta a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus küldöttségét


Immár hagyománnyá vált, hogy Szent Péter és Szent Pál ünnepére a konstantinápolyi ortodox pátriárkátus delegációt küld a vatikáni ünnepi szertartásra, június 29-re. Szent András ünnepére pedig szentszéki küldöttség látogat a konstantinápolyi pátriárkátus szertartásaira. Ferenc pápa június 27-én délelőtt fogadta a Bertalan pátriárka által küldött csoportot a Vatikánban.

A sokszínűségben meglevő egység

Szent Péter és Szent Pál, Jézus Krisztus tanítványai és apostolai, különböző stílusban és eltérő módon szolgálták az Urat – emlékeztetett beszéde elején a pápa. Mégis mindketten tanúságot tettek az Atya Isten irgalmas szeretetéről a maguk módján. Ősi időktől fogva a keleti és nyugati egyház együtt ünnepli meg Szent Péter és Szent Pál vértanúságának emléknapját. Ez egyben a sokszínűségben meglevő egység emléke is. Az ikonográfia a két apostolt egymást megölelve ábrázolja. Ez az egyedülálló egyházi szeretetközösség próféciája, amelyben a jogos különbségek együtt élnek.

Vágy a katolikusok és ortodoxok közötti teljes szeretetközösség visszaállítására

A vatikáni és a konstantinápolyi delegációk kölcsönös látogatása védőszentjeik ünnepén növeli bennünk a vágyat a katolikusok és ortodoxok közötti teljes szeretetközösség visszaállítására – hangsúlyozta Ferenc pápa. Az első évezredben a keleti és nyugati keresztények ugyanannál az eucharisztikus oltárnál részesültek a szentségben. Ezáltal egyrészt együtt őrizték a hit igazságát, másrészt különböző teológiai, spirituális és kánonjogi hagyományokat követtek, amelyek összhangban voltak az apostolok és az ökumenikus zsinatok tanításával. Ez szükséges viszonyítási pont és ihletforrás a teljes szeretetközösség visszaállításának kereséséhez a jelenlegi körülmények között. Ez a szeretetközösség azonban nem jelenti a teljes egyformaságot.

Ötven évvel ezelőtt került sor Boldog VI. Pál pápa és Athenagoras pátriárka történelmi találkozására

Ferenc pápa ezt követően emlékeztetett arra, hogy ötven évvel ezelőtt került sor Boldog VI. Pál pápa és Athenagoras pátriárka történelmi találkozására a Fanarban 1967-ben. Ez a bátor és hosszútávra mutató esemény ösztönöz minket, hogy folytassuk utunkat a teljes egység felé. Egyben a találkozó megérlelte a döntést, hogy kölcsönösen küldöttségek vegyenek részt mindkét egyház védőszentjének az ünnepén, ami máig folytatódik. A pápa örömmel emlékezett meg Bertalan pátriárkáról, szeretett testvérének nevezve őt. Felidézte kairói találkozójukat.

Az egység az Úr akarata iránti szelídségünkön és engedelmességünkön is múlik

Végül a Szentatya utalt arra, hogy szeptemberben kerül sor a görögországi Leros szigetén a katolikus egyház és az ortodox egyház közötti teológiai párbeszéd nemzetközi vegyesbizottsága koordinációs bizottságának ülésére. A pápa annak a reményének adott hangot, hogy a tanácskozás bővelkedik majd eredményekben a teológiai párbeszéd jövőjét érintően. Szenvedése és halála előtt Jézus Krisztus azzal a kéréssel fordult Atyjához, hogy tanítványai egységben legyenek (vö Jn 17,21). Ennek a megvalósulása az Úr akarata iránti szelídségünkön és engedelmességünkön is múlik. Imádkozzunk egymásért, hogy az Úr engedelmével a szeretetközösség és a béke eszközei legyünk Szent Péter és Szent Pál, valamint Szent András közbenjárásával – zárta beszédét Ferenc pápa a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus küldöttségéhez.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.