2017-06-24 16:41:00

Pranciškus: Kristaus prisikėlimas yra krikščioniškojo gyvenimo pagrindas


Popiežius šeštadienį audiencijoje priėmė vienuolinės Prisikėlusio Viešpaties Jėzaus Kristaus  kongregacijos kapitulos narius. Kongregacijos vienuoliai broliai, diakonai ir kunigai pagrindinį apaštalavimo dėmesį skiria katalikiškam ugdymui, darbuojasi daugiau kaip dešimtyje kraštų, daugiausiai Europoje ir Šiaurės Amerikoje, kuriasi Afrikoje. Ordino pradžia susijusi su Paryžiuje devynioliktajame amžiuje įsikūrusia gausia emigrantų iš Lietuvos ir Lenkijos kolonija. Naujos kongregacijos branduolį sudarė trys vyrai, kurie vedami Dievo tarno Bogdano Janskio, nuoširdžiai atsidėjo nuo tėvynės atskirtų tautiečių migrantų apaštalavimui.

Jūsų ordinas buvo įkurtas tam, kad jūsų dvasinė šeima kraštiečiams migrantams liudytų, jog Kristaus prisikėlimas yra krikščioniškojo gyvenimo pagrindas, skelbtų, jog kiekvienam reikia asmeninio prisikėlimo bei paremtų migrantų bendruomenės misiją tarnauti Dievo Karalystei, pasakė popiežius kreipdamasis į trisdešimt vienuolių, dalyvaujančių Prisikėlusio Viešpaties Jėzaus Kristaus  kongregacijos kapituloje Romoje, iš eilės 32-oje.

Būkite kontempliatyvūs vyrai, kurie širdimis atsigręždami į Viešpatį sugeba pamatyti tai, ko kiti nemato, nes jie kliudo rūpinimasis šio pasaulio reikalais, ir mokėkite su Šventosios Dvasios siunčiama narsa skelbti, kad Kristus yra gyvas ir yra Viešpats, sakė kapitulos dalyviams popiežius Pranciškus. Šventasis Tėvas pakomentavo kapitulos temą „Prisikėlusio Viešpaties buvimo liudytojai: nuo bendruomenės iki pasaulio“: Vaisingų pašaukimų ir didingų darbų nostalgija tenekliudo pamatyti gyvenimą, kurį Viešpaties sudaigina jūsų aplinkoje. Nebūkite nostalgiški, o tvirti tikėjimu į Dievą, giliausią naktį skelbiantys apie išauštantį rytą. Būkite į egzistencines periferijas „išeinančia“ kongregacija, kad laukiantieji neliktų be Gerosios Naujienos skelbimo. Būkite evangelinių bendruomenių kūrėjais, o ne paprastais „vartotojais“, pasirengę siekti, kad brolystė bendruomenės gyvenime būtų pirmoji evangelizavimo forma. Jei nepristigs drąsos nusileisti iki pat mūsų asmeninių ir bendruomeninių kapų gilumos, galėsime pamatyti kaip Jėzus sugeba mus iš jų prikelti. Tai leis atrasti pirmykščio pasiaukojimo vienuoliniam gyvenimui džiaugsmą, laimę ir užsidegimą.

Prisikėlusio Viešpaties Jėzaus Kristaus vienuolinės kongregacijos trys kosteigėjai ir pirmieji nariai kilę iš buvusių Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės teritorijų: Dievo tarnas Bogdanas Janski (1807-1840) ir Dievo tarnas Petras Semenenko (1814-1886) iš dabartinės Palenkės vaivadijos, Lenkijoje, ir Dievo tarnas Juozapas Jeronimas Kaisevičius- Kajsiewicz (1812-1873) – iš Gelgaudiškio, Šakių rajono teritorijos, Lietuvoje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.