2017-06-23 16:51:00

Teofiliaus Matulionio beatifikacijoje – Europos vyskupų tarybos vadovybė


Tarp arkivysk. Matulionio beatifikacijos dalyvių – Europos vyskupų tarybos vadovybė

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėse dalyvaus visa Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) vadovybė, pirmininkas ir abu vicepirmininkai, tam tikra prasme atstovaudami visus šios Tarybos narius: 32 vyskupų konferencijas, be Lietuvos, Liuksemburgą ir Monaką, Kipro maronitus, Kišiniovo vyskupiją ir Mukačevės eparchiją, galiausiai Estijos apaštalinę administraciją. Tarybai priklauso 39 nariai 45 valstybėse.

Beatifikacijos Mišiose dalyvaus Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas Angelo Bagnasco, italų kardinolas, Vincentas Nichols, britų kardinolas, ir lenkų arkivyskupas Stanislavas Gadecki.

Į kvietimą dalyvauti beatifikacijos iškilmėse atsiliepė Lietuvos kaimynai – atvyks po kelis Latvijos, Baltarusijos ir Lenkijos vyskupus. Taip pat laukiama Maskvos katalikų arkivyskupo Paolo Pezzi, Prahos arkivyskupo kardinolo Dominiko Duka, dviejų vyskupų iš JAV, Kelno arkivyskupo emerito kardinolo Joachimo Meisnerio, Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) generalinio sekretoriaus t. Olivier Poquillon.

Kaip Europos vyskupų konferencijų tarybos  portale komentuoja portugalas kunigas ir jos generalinis sekretorius t. Duarte Da Cunha, šios Tarybos vadovybė savo buvimu iškilmėse norėjo pagerbti ir pripažinti, kad „Europa pastatyta ir ant kankinių kraujo, tokių kaip garbingojo Teofiliaus Matulionio, kuris sovietinio, totalitarinio ir agnostinio režimo sąlygomis netaupė jėgų gindamas kiekvieno žmogaus pamatines teises ir ypač sąžinės laisvę. Atvykdama į Vilnių ir prisidėdama prie lietuvių tautos džiaugsmo, CCEE vadovybė nori pagerbti ištikimybės Kristui, Bažnyčiai ir Šventajam Sostui pavyzdį, kokiu buvo garbingasis Matulionis, ir priminti kontinentui būtinybę saugoti religijos laisvę, žvelgiant į liudijimą tokių žmonių, kaip arkivyskupas lietuvis, ginant asmens orumą ir vertybes, iš kurių Europa buvo nukalta“. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.