2017-06-20 11:35:00

Svätý Otec sa zúčastní na jubilejnom sympóziu Vincentskej rodiny v Ríme


Vatikán 20. júna – Svätý Otec František povzbudil vincentínov sláviacich 400. jubileum zrodu svojej charizmy, aby v sile a odvahe kráčali ďalej. Pri včerajšej audiencii generálneho predstaveného Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul pátra Tomaža Mavriča CM Svätý Otec potvrdil svoju účasť na pripravovanom jubilejnom sympóziu Vincentskej rodiny. Spoločenstvá s vincentskou charizmou z celého sveta sa stretnú v Ríme 12. – 15. októbra 2017.

Po stretnutí so Svätým Otcom páter Mavrič pre Vatikánsky rozhlas povedal:

„S pápežom Františkom som mal príležitosť hovoriť o našom zámere zorganizovať sympózium v Ríme, na ktorom by sa stretla celá Vincentská rodina z celého sveta. Svätý Otec prisľúbil účasť na tomto stretnutí a je to pre nás veľká milosť, keďže táto charizma Cirkvi je pápežovi Františkovi blízka. Často hovorí o ľuďoch v núdzi, o chudobných...“

Páter Tomaž Mavrič, ktorý pochádza z Argentíny a jeho rodičia boli slovinskej národnosti, je na čele Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul od minulého roka. Ako vysvetlil, vincentínski misionári pôsobia v 150 štátoch sveta. Čo považuje ako generálny predstavený za dnešné výzvy, na ktoré musia vincentíni odpovedať? Hovorí páter Mavrič:

„Výzva pre celú našu Vincentskú rodinu je dôkladne študovať našu charizmu, našu spiritualitu... Myšlienka, ktorá nás sprevádza v tomto období je tá, že máme byť viac mystikmi: mystikmi lásky. To je príklad, ktorý máme vo sv. Vincentovi de Paul.“

O spôsoboch ako v súčasnej dobe vincentíni šíria evanjelium vo svete generálny predstavený povedal:

„Teraz napríklad zakladáme misiu v Bolívii, v oblasti Beni. Je to ťažká misia, ktorá potrebuje evanjelizáciu, duchovnú a materiálnu pomoc. Oblasť je náročná, pretože tu ľudia žijú veľmi ďaleko od väčších centier. Na presuny je nutné použiť loď, len takto môžeme navštevovať rôzne skupiny ľudí. Toto je jeden z príkladov ohromnej núdze, aká je teraz vo svete.“ -ab-  
All the contents on this site are copyrighted ©.