2017-06-19 13:53:00

Popiežius ragina atsiverti pabėgėliams su didesniu humaniškumu


Popiežius tradiciniame sekmadienio vidudienio susitikime su maldininkais prisiminė antradienį minimą Pasaulinę pabėgėlių dieną ir jos temą: „Su pabėgėliais. Šiandien kaip niekad anksčiau turime būti pabėgėlių pusėje“. Popiežius sakė:

„Brangūs broliai, seserys, poryt (antradienį) minima JT paskelbta Pasaulinė pabėgėlių diena. Šių metų dienos tema: „Su pabėgėliais. Šiandien kaip niekad anksčiau turime būti pabėgėlių pusėje“. Konkrečiai dėmesys skiriamas moterims, vyrams, vaikams, bėgantiems nuo konfliktų, smurto, persekiojimų. Prisiminkime maldose ir tuos, kurie žuvo jūroje arba alinančiose kelionėse sausumos keliais. Jų skausmo ir vilties istorijos gali suteikti galimybę siekti broliškų susitikimų ir abipusio supratimo. Iš tikrųjų, asmeninis susitikimas su pabėgėliais išsklaido baimę ir iškreiptas ideologijas, tampa veiksniu didesniam humaniškumui, galinčiam sužadinti palankumo jausmus atsivėrimui ir tiltų tiesimui“.

Popiežius sekmadienio vidudienio susitikime taip pat prisiminė didžiulio miškų gaisro centrinėje Portugalijoje aukas, pakvietė tyloje pasimelsti už žuvusiuosius.

Prieš Vidudienio maldą Šventasis Tėvas apmąstė Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės reikšmę tikinčiųjų bendruomenėms visame pasaulyje.

Tikinčiųjų bendruomenės kiekvieną sekmadienį švenčia Eucharistiją, kurią Jėzus įsteigė per Paskutiniąją Vakarienę. Tačiau galime džiaugtis ir kasmet švenčiama Kristaus Kūno ir Kraujo švente, šiuo centriniu tikėjimo slėpiniu, kad galėtume pilnutinai adoruoti Kristų, kuris save padovanoja kaip išganymo maistas ir gėrimas.

Kristus ant Kryžiaus paaukojo savo kūną ir praliejo savo kraują; nukryžiuotas Žmogaus Sūnus yra tikrasis Velykų Avinėlis, išvaduojantis iš nuodėmės vergijos ir palaikantis kelyje į pažadėtąją žemę. Eucharistija yra sakramentas jo kūno, kurį atidavė, kad pasaulis turėtų gyvybę: kas maitinasi šiuo maistu, pasilieka Jėzuje ir gyvena Jam. Panašėti į Jėzų reškia būti jame, Sūnuje tapti sūnumis, sakė popiežius.

Eucharistijoje Jėzus prisigretina prie mūsų, istorijos piligrimų, taip kaip prie Emauso mokinių, kad pamaitintų mus tikėjimu, viltimi ir meile; paguostų išbandymuose; palaikytų įsipareigojimuose teisingumui ir taikai. Solidarus Dievo Sūnaus buvimas yra visur: miestuose ir valsčiuje, pasaulio šiaurėje ir pietuose, krikščioniškos tradicijos ir pirmosios evangelizacijos kraštuose. Jis Eucharistijoje paaukoja save kaip dvasinę jėgą, padedančią įgyvendinti Jo įsakymą, mylėti taip, kaip Jis mums mylėjo, sukuriant svetingas ir visų poreikiams atviras bendruomenes, ypač silpniausiems, vargstantiems ir stokojantiems.

Palaiminęs vidudienio maldos dalyvius popiežius priminė antradienį minimą Pasaulinę pabėgėlių dieną, kvietė melstis už didžiulio miškų gaisro centrinėje Portugalijoje aukas, priminė apie Romoje pirmadienį prasidedantį Centrinės Afrikos Respublikos ir JT atstovų aukšto lygio susitikimą, į kurį pakvietė šv. Egidijaus bendruomenė ir prašė malda palydėti jo kelionę antradienį Italijoje į šiaurinę Kremonos vyskupiją ir centrinė Florencijos arkivyskupiją pagerbti dviejų kunigų atminimą ir privačiai pasimelsti prie jų kapu. „Abu kunigai siūlo mums žinią, kuri dar šiandien labai reikalinga“, sakė popiežius Pranciškus. Popiežiaus kelionė straigtasparniu prasidės antradienio rytą 7.30 val. Pirmoji kelionės stotis bus Bozzolo, kur popiežius praleis pusantros valandos nuo 9 iki 10.30 val. Popiežius tęs kelionę į Barbiana, kurioje praleis kiek mažiau nei pusantros valandos. Pasibaigus vizitui popiežius sugrįš į Vatikaną pietų metu. (Vatikano radijas)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.