2017-06-17 16:01:00

Nauji Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai


Popiežius įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą paskelbti septynis dekretus. Vienu pripažinta italo pasauliečio, Garbingojo Dievo tarno Teresiaus Olivelli (1916-1945), kankinystė, kitais šešiais Dievo tarnų herojiškos krikščioniškos dorybės, įskaitant trijų vyskupų, vieno kapucinų tėvo ir dviejų vienuolių. Būsimų Garbingųjų Dievo tarnų vardai paskelbti Šventojo Sosto Spaudos salės biuletenyje.

Kankinio Teresiaus Olivelli būsimas paskelbimas palaimintuoju ypač džiugina šiaurinės Italijos Vigevano vyskupijos, iš kurios jis kilęs, tikinčiųjų bendruomenę. Teresius Olivelli mirė kankinio mirtimi, nužudytas iš neapykantos tikėjimui, 1945 metų sausio 12 dieną Flossenburgo nacių mirties stovykloje Hersbruke, pietinėje Vokietijoje. Teresiaus Olivelli bylos procesas neįprastas tuo, kad postulatūra 2013 metais pristatė dvi positio, vieną dėl dorybių, kitą dėl kankinystės. 2015 metais buvo pripažintos Teresiaus Olivelli dorybės, Dievo tarnui suteiktas Garbingojo vardas. Tačiau kandidato kankinyste įsitikinusi postulatūra pristatė Kongregacijai papildomos medžiagos ir naujų įrodymų dėl Olivelli kankinystės, įskaitant kankinystę nepripažinusio pirmojo balsavimo analizę. Kongregacijos surengtas naujas Teologų komisijos kongresas šių metų kovo 7 dieną vienbalsiai pripažino, kad Olivelli mirė kankinio mirtimi, tą patį patvirtino Kardinolų ir vyskupų eilinė sesija birželio 6 dieną. Popiežius įgaliojo paskelbti dekretą dėl Teresiaus Olivelli kankinystės ketvirtadienį audiencijoje Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektui kard. Angelo Amato. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.