2017-06-17 15:50:00

Diskusija apie korupciją: pagilinti ekskomunikos už korupciją klausimą


Birželio 15 dieną Vatikane pirmą kartą vyko tarptautinė diskusija apie korupciją, kurioje kalbėta apie šią globalią problemą, jos sąsajas su organizuotu nusikalstamumu ir mafijos grupėmis. Į renginį, kurį organizavo Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija kartu su Popiežiškąja socialinių mokslų akademija, atvyko penkiasdešimt dalyvių - teisėsaugos antikorupcinių institucijų tarnautojai, Vatikano atstovai, mokslininkai, vyskupai, ambasadoriai, žurnalistai, nukentėję asmenys.  

Kova su korupcija ir mafija yra ne tik teisėsaugos klausimas, tačiau ir pilietiškumo. Komentuodamas susitikimą kardinolas Peter Turkson, dikasterijos prefektas, sakė, kad taip siekiama pažvelgti į reiškinį kuris žemina žmogaus orumą ir pabrėžti, kad niekada negalima niekinti, trypti, neigti, kelti grėsmės žmogaus orumui. „Mūsų pareiga sugebėti apginti ir skatinti pagarbą žmogaus orumui, todėl ir bandome atkreipti dėmesį į šią temą“, pažymi kardinolas Turkson po renginio išplatintame komunikate.

Arkivyskupas Silvano M. Tomasi priduria, kad taip tikimasi padėti visuomenei įsisąmoninti, įvardinti konkrečius žingsnius kuriant tokią politiką ir įstatymus, kurie užkirstų kelią korupcijai, nes korupcija yra kaip kinivarpa, kuri skurdžiose šalyse įsiskverbia į plėtros procesus, o turtingose šalyse griauna santykius tarp institucijų ir žmonių.  „Tad stengiamės sukurti tokią teisingumo mąstyseną, kultūrą, kuri kovotų su korupcija vardan bendrojo gėrio“, - pabrėžia arkivyskupas Tomasi.

Šiuo metu rengiamas dokumentas, kuris apibrėš tolesnius darbus ir būsimas iniciatyvas. Viena jų – būtinybė tarptautiniu lygmeniu pagilinti ekskomunikos už korupciją ir ryšius su mafija klausimą remiantis Bažnyčios juridine doktrina. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.